maandag 25 november 2019

Open Call ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’: vijftien toekenningen

Foto: Het Nationale Theater

De open call voor de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ heeft geresulteerd in maar liefst vijftien toekenningen! Aan deze projecten is een totaalbedrag toegekend van bijna € 550.000. Daarmee geeft Fonds 21 opnieuw een stevige impuls aan het ontwikkelen van kwalitatief en toegankelijk aanbod van kunsteducatie voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. De gehonoreerde initiatieven geven een inspirerend beeld van de verschillende manieren waarop kunstinstellingen samen met opleidingen en mbo-studenten aansprekende vormen van kunsteducatie gaan maken.

Nieuw en passend educatieaanbod

De open call leverde in totaal 25 projectaanvragen op. Het grote aantal projectaanvragen laat zien dat het culturele veld in beweging is om ook specifiek voor mbo-studenten vormen van kunsteducatie te ontwikkelen. Deze aanvragen zijn eind oktober beoordeeld door een speciaal voor de programmaregeling ingestelde commissie. Deze commissie bestond uit Folkert Haanstra (emeritus bijzonder hoogleraar kunsteducatie), Marente Bloemheuvel (curator EYE Filmmuseum en commissielid Kunst & Cultuur), Frank Maas (organisatieadviseur Goed Geschud en commissielid Jongeren & Maatschappij), Barbara Hamar de la Brethonière (teamcöordinator en docent Media & Vormgeving ROC Flevoland) en Marie Hélène Cornips (algemeen directeur Fonds 21). De vijftien toegekende projecten tonen een variëteit in de manieren waarop samen met de doelgroep en mbo-opleidingen in heel Nederland nieuw en passend aanbod wordt ontwikkeld.

 

 

Commissielid Frank Maas: ‘Het is ontzettend mooi om te zien dat kunstinstellingen steeds meer samen met mbo-studenten werken aan spannende en prikkelende projecten. Dat is voor iedereen inspirerend!’

 

Programma Kunsteducatie voor mbo’ers

De komende jaren blijft Fonds 21 zich inzetten om het aantal mbo’ers in kunstinstellingen te laten stijgen. Met een speciaal programma zal Fonds 21 kunstinstellingen aanmoedigen om kwalitatief kunsteducatieaanbod te ontwikkelen voor mbo-jongeren. Ofwel plannen te maken waarmee kunst toegankelijk en betekenisvol gemaakt wordt voor deze groep. Bekijk ook ons dossier ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’.

 


Aanvrager Passionate Bulkboek
Projectnaam Er Was Eens 2020 voor mbo
Omschrijving Landelijke verhalenwedstrijd voor mbo-studenten op alle niveaus en in alle leerjaren.
Toegekend bedrag € 50.000

Aanvrager Het Nationale Theater
Projectnaam Trojan Wars
Omschrijving Theaterervaring waarin mbo-studenten worden uitgedaagd om hun eigen burgerschap vorm te geven.
Toegekend bedrag € 40.000

Aanvrager Het Concertgebouw Fonds
Projectnaam Workshops voor mbo-onderwijs in Het Concertgebouw
Omschrijving Muziekworkshops voor mbo-studenten.
Toegekend bedrag € 20.000

Aanvrager Stedelijk Museum Alkmaar
Projectnaam CuratorLab MBO
Omschrijving Mbo-studenten herschrijven de collectie van het museum vanuit hun opleiding en eigen invalshoek.
Toegekend bedrag € 35.000

Aanvrager TextielMuseum
Projectnaam Design Studio
Omschrijving Mbo-studenten ontwerpen en maken zelf sokken.
Toegekend bedrag € 50.000

Aanvrager Operamakers / Vocal Statements
Projectnaam Vocal Statements in het mbo
Omschrijving Zingen in koorverband wordt ingezet om actuele thema's bespreekbaar te maken, leerlingen met elkaar te verbinden en hun persoonlijke stem te ontdekken.
Toegekend bedrag € 31.800

Aanvrager Fundashon Plataforma Kultural
Projectnaam Street Colors Bonaire
Omschrijving Professionele streetart-kunstenaars geven gastlessen aan mbo-studenten op Bonaire voor het maken van muurschilderingen.
Toegekend bedrag € 35.000

Aanvrager Kunsthal Rotterdam
Projectnaam Mbo Mondays (2019/2020 - 2020/2021)
Omschrijving Op Mbo Mondays is de Kunsthal exclusief geopend voor mbo'ers en wordt een uitgebreide programmering aangeboden voor en door studenten.
Toegekend bedrag € 30.000

Aanvrager Stichting Nederlands Film Festival
Projectnaam Social Media Stories voor het mbo 2020
Omschrijving Educatief programma over nieuwe manieren van storytelling in interactieve mediaproducties.
Toegekend bedrag € 27.000

Aanvrager Rijksmuseum
Projectnaam Het Rijksmuseum door de ogen van het mbo
Omschrijving Mbo'ers creëren educatief en uitdagend videomateriaal dat aansluit bij hun opleiding en belevingswereld.
Toegekend bedrag € 24.900

Aanvrager Museum Boijmans Van Beuningen
Projectnaam Kunst/Werk
Omschrijving Mbo-studenten leren kritisch denken door kunst en ontdekken hoe werk in een museum zich verhoudt tot hun eigen vakmanschap.
Toegekend bedrag € 50.000

Aanvrager Theater De Lieve Vrouw
Projectnaam Your story, my story - our stories (YSMSOS) 2
Omschrijving Serie theater- en filmvoorstellingen en daaraan gekoppelde kunsteducatie-activiteiten voor mbo-studenten van ROC MN Amersfoort.
Toegekend bedrag € 44.030

Aanvrager Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam
Projectnaam Mbo op de Rode Loper!
Omschrijving Lespakket en reeks evenementen met het doel vrij lezen onder eerstejaars mbo'ers uit Eindhoven te stimuleren.
Toegekend bedrag € 35.000

Aanvrager Foam Fotografiemuseum Amsterdam
Projectnaam Mbo Foam Lab (2020 - 2022)
Omschrijving Buitenschools educatieproject waarin mbo-studenten zelf activiteiten organiseren in het museum.
Toegekend bedrag € 50.000

Aanvrager Kunstinstituut Melly
Projectnaam 100% Hedendaags x mbo (2020/2021)
Omschrijving Samenwerking van TENT, Showroom MAMA en Witte de With voor ontwikkeling educatieprogramma voor mbo over hedendaagse beeldende kunst en beeldcultuur.
Toegekend bedrag € 25.000

Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers