donderdag 13 april 2023

Verslag kennisdelingssessie: Verbinden met het mbo-onderwijs

Samen met het Netwerk Filmeducatie, Filmhub Zuid en Movies that Matter Festival organiseerde Fonds 21 op woensdag 29 maart een kennisdelingssessie over kunsteducatie voor mbo-studenten. Aanwezig waren zo’n veertig professionals die werkzaam zijn bij filmfestivals en -vertoners. Centraal in deze sessie stond de mogelijkheden waarop zij zich kunnen verbinden met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Onder leiding van Liesbeth de Boer van Filmhub Zuid opende de middag met een panelgesprek mét mbo-studenten Macy, Jordy, Niclette, Madeleine, Mees, Diya en Luna. Gevraagd werd of en op welke manier film een rol speelt in hun opleiding. De studenten (afkomstig van de opleidingen Financieel Administratief, Audiovisueel, Zorg en Welzijn en Grafische Vormgeving) gaven aan vooral tijdens de coronapandemie gebruik te hebben gemaakt van film of video, vooral als instructiemethode in de klas. Op de vraag hoe een documentaire of fictiefilm een rol zou kunnen spelen in hun studies werd wisselend gereageerd, maar over de voorwaarden voor een succesvolle inbedding waren de studenten eenduidig:

 

  • Maak het relevant voor de opleiding.
  • Zorg ervoor dat het onder schooltijd kan en de vertoning dichtbij school plaatsvindt.
  • Zorg ervoor dat het programma gedragen wordt door enthousiaste docenten.

Presentaties

Het tweede deel van de kennisdelingssessie bestond uit drie korte presentaties van vertoners (IDFA, IFFR, Filmtheater de Lieve Vrouw) over hun eigen ervaringen. Wat zijn de best practices wat betreft het betrekken van mbo-studenten als publiek, personeel, partner of programmaonderdeel? In dit programmaonderdeel kwam ook een mbo-student aan het woord die momenteel stage loopt bij EYE Filmmuseum. Marije Veenstra (Hoofd Educatie IDFA) trapte dit deel van de kennissessie af met een presentatie over de wijze waarop IDFA educatieprogramma’s aanbiedt, zowel op het festival zelf als door het jaar heen. IDFA doet dat op drie verschillende manieren. Zo gebruikt het festival documentaires in de klas voor bijvoorbeeld burgerschapsonderwijs. Daarnaast wordt de beroepsvorming op school of stage voorzien van verdiepende context in de vorm van documentaires. Tot slot is er een talentontwikkelingsprogramma waarin samengewerkt wordt met audiovisuele opleidingen. In dit programma worden mbo-studenten masterclasses en specials aangeboden, bij voorkeur in samenwerking met een vaste partner.

 

De tips die Marije Veenstra met de aanwezigen deelde zijn:

  • Bouw een band op met de docent en weet dat dit tijd kost.
  • Betrek de student en de docent bij het cureren van het programma.
  • Zoek moderatoren en experts die de juiste toon en inhoud hebben.
  • Betrek rolmodellen die tot de verbeelding spreken

 

De tweede presentatie werd gegeven door Boudewijn van den Broek (Projectleider Filmeducatie IFFR) en stond in het teken van het publiek en hoe van jonge studenten via talentontwikkelings-, vrijwilligers- en stageplekken loyale bezoekers te maken. Zie het onderstaande filmpje van voormalig Youth Jury-lid Jildou.

De voorlaatste presentatie werd gegeven door Aaron Houben, mbo-student en stagiair bij EYE Filmmuseum. Aaron vertelde over de route die je als organisatie moet afleggen om een erkend leerbedrijf te worden en liet zien dat het echt niet moeilijk is om op deze wijze mbo studenten als stagiairs te werven.

De laatste presentatie werd gegeven door Marije Hofland (Coördinator Educatie Filmtheater de Lieve Vrouw). Dit filmtheater in Amersfoort is een unieke partnership aangegaan met het ROC Midden Nederland. Deze samenwerking kwam samen in het educatieproject Your Story. My Story, Our Story. In dit project kwamen mbo-studenten op uitnodiging naar de programmering kijken in De Lieve Vrouw, studenten die anders misschien wel nooit naar het filmtheater zouden komen.

De inspirerende middag sloot af met de film I Don’t Wanna Dance, die onderdeel is van het mbo-educatieprogramma van het Movies that Matter Festival. Op donderdag 26 september vindt het vervolg plaats van deze kennisdelingssessie. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd tijdens het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht. Ter voorbereiding op deze sessie is alle aanwezigen gevraagd om één onderwerp uit te kiezen waar men in de eigen organisatie de komende maanden mee aan de slag wil gaan. Op het NFF worden deze ervaringen met elkaar gedeeld.

 

 

Hieronder het gedicht dat Luna van der Laan, stagiair bij Fonds 21, schreef naar aanleiding van deze bijeenkomst.


Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers