Kunst & Cultuur

De kern van het toekenningenbeleid binnen Kunst & Cultuur ligt in het bevorderen van kwalitatief aanbod dat toegankelijk is voor een breed, nieuw of ander publiek. We hebben een voorkeur voor projecten die zich richten op het bereiken van een jonge(re) doelgroep (12 - 40 jaar).

Bekijk gesteunde projecten binnen dit aandachtsgebied.

Fonds 21 steunt een breed scala aan onderscheidende projecten, variërend van muziek, theater, dans en beeldende kunst tot film, digitale cultuur, literatuur, fotografie, design, mode, architectuur en interdisciplinaire projecten. Als tentoonstelling, festival, toerend podiumaanbod of in een andere publieksgerichte verschijningsvorm.  

 

Daarnaast bieden we actief ruimte aan de ontwikkeling van hedendaagse vormen van kunst en cultuur. Deze ondersteuning kan projecten omvatten op diverse gebieden, zoals podcasts, spoken word, popmuziek en andere creatieve vormen van expressie.  

 

Omdat we meer aanvragen ontvangen dan we kunnen honoreren, worden projecten zorgvuldig getoetst aan onze voorwaarden en criteria en worden er scherpe keuzes gemaakt. 

 

Voor alle Kunst- & Cultuurprojecten geldt

 • Zeggingskracht: het project heeft een bijzondere artistieke relevantie voor de beoogde en/of een brede doelgroep. 
 • Publiek: het project heeft als doel professionele kunst & cultuur toegankelijk te maken voor een breed, nieuw of ander publiek.
 • Actualiteit: het project heeft een maatschappelijke en/of culturele urgentie en is van aanvullende waarde binnen het kunst- en cultuuraanbod in Nederland.
 • Het project wordt tot stand gebracht door uitsluitend professionele makers en uitvoerenden.
 • Uit het projectplan blijkt voldoende zakelijke kwaliteit.
 • Het project heeft een landelijk bereik; het project bereikt publiek uit het hele land of heeft een breed bereik in regio´s met minder cultuuraanbod.
 • Fonds 21 ziet bij de beoordeling van de aanvraag toe op eerlijke betaling. De honorariumrichtlijnen en tariefafspraken per sector zijn daarbij richtinggevend.  

 

 

Specifiek voor festivals geldt

 • Een festival heeft een meerdaagse programmering met een overkoepelende artistieke visie.
 • Het grootste deel van het festivalaanbod is toegankelijk tegen betaling. 

 

 

Specifiek voor podiumkunsten geldt

 • Fonds 21 biedt extra ondersteuning aan makers en uitvoerenden die zich bevinden in de overgangsfase van beginnend naar mid-career. Dit zijn makers die al meerdere afgeronde producties op hun naam hebben staan, een zekere mate van erkenning hebben verworven en een volgende stap zetten in hun carrière.  
 • Fonds 21 hecht binnen de podiumkunsten grote waarde aan het bevorderen van een inclusief en veelzijdig aanbod dat een reflectie is van de samenleving van nu.  

 

 

Specifiek voor beeldende kunsten en vormgeving geldt

 • Fonds 21 steunt (tentoonstellings)projecten die aanvullend zijn op de reguliere programmering.
 • Fonds 21 steunt geen productie van nieuw werk, tenzij het site-specific werken zijn die essentieel zijn voor de inhoud van het project. 
 • Fonds 21 geeft voorrang aan projecten met een passend publieks- en/of educatief programma. 

 

 

Specifiek voor mediaproducties geldt

Fonds 21 steunt uitsluitend mediaproducties met kunst als hoofdonderwerp en daarbinnen meestal documentaires die duidelijk tot doel hebben om kunst onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Daarnaast dragen we ook bij aan publieksgerichte contextprogramma's als integraal onderdeel van een mediaproductie. Film als kunstvorm in zichzelf is niet voldoende om een aanvraag te kunnen doen. 

 

Binnen Jongeren & Maatschappij kan film een medium zijn binnen een project waarin jongeren actief betrokken zijn, als het ook voldoet aan de overige voorwaarden. In dit soort projecten is een film een middel in een traject met jongeren gericht op één van onze aandachtspunten, maar niet een doel op zich. 

 

 

 

We steunen geen

 • Gratis toegankelijke evenementen/activiteiten (gratis is: zonder financiële bijdrage).
 • Eendaagse festivals.
 • Jaarprogrammering.
 • Amateurkunst; projecten waarin amateurs en/of studenten met professionals samenwerken.
 • Erfgoed.
 • Opleidingen voor studenten/jonge makers of werkplaatsfuncties.

 

 

Lees onze Algemene Voorwaarden + Directe Afwijzingsgronden voor een volledig overzicht.