Programma: Kunsteducatie voor mbo'ers

Met het programma 'Kunsteducatie voor mbo'ers' wil Fonds 21 kunstinstellingen stimuleren kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Onder kunsteducatie verstaan we doelbewust leren over en door middel van kunst. Aanvragen voor educatieprojecten kunnen alle kunstdisciplines betreffen. Aanvragen kunnen meerjarig zijn (programma’s) of semi-permanente (museale) presentaties.

Bekijk gesteunde projecten binnen dit aandachtsgebied.

KUNSTEDUCATIE VOOR MBO'ERS

Met het programma 'Kunsteducatie voor mbo'ers' wil Fonds 21 kunstinstellingen stimuleren kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Onder kunsteducatie verstaan we doelbewust leren over en door middel van kunst. Aanvragen voor educatieprojecten kunnen alle kunstdisciplines betreffen. Aanvragen kunnen meerjarig zijn (programma’s) of semi-permanente (museale) presentaties.

 

 

VOOR ALLE PROJECTEN KUNSTEDUCATIE VOOR MBO'ERS GELDT

 

 • Professionaliteit: de aanvrager is een professionele kunstinstelling en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat. Uit het projectplan blijkt professionele en zakelijke kwaliteit.
 • Kwaliteit: er is sprake van een hoge mate van artistieke kwaliteit. Het project wordt tot stand gebracht door uitsluitend professionele makers. De (educatieve) begeleiding is van aantoonbare kwaliteit.
 • De doelgroep van het project zijn jongeren die een mbo-opleiding volgen in Nederland. De inhoud en vorm van het project zijn afgestemd op de belevingswereld van mbo-leerlingen.
 • Actualiteit: het project heeft actualiteitswaarde, is relevant, onderscheidend en heeft urgentie en is van aanvullend belang binnen het bestaande educatie-aanbod in Nederland.
 • Het project heeft als doel leren over en met kunst door middel van een kwalitatief en toegankelijk kunsteducatieproject.
 • Alleen nieuw (te ontwikkelen) educatieaanbod wordt ondersteund en bestaande projecten die opgeschaald worden. Jaarlijks terugkerende projecten moeten worden ingediend binnen het aandachtsgebied ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’.
 • Er is een onderbouwde visie op educatie en leerdoelen, de aanpak en methodiek worden helder beschreven.
 • Het percentage van de bijdrage van Fonds 21 mag maximaal 50% van de begroting bedragen. De resterende dekking kan in de vorm van een (gekapitaliseerde) eigen bijdrage, inkomsten uit afname van het project of bijdragen van partners en/of andere financiers.
 • Het aangevraagde bedrag is maximaal € 50.000,-

 

 

WE HEBBEN DE VOORKEUR VOOR

 

 • Projecten die bestaan uit receptieve, actieve en reflectieve onderdelen.
 • Buitenschoolse kunstprojecten: leren over en met kunst in de vrije tijd en/of informele sociale context.
 • Projecten waarvan de aanpak, methodiek, vorm of doelgroep vernieuwend en/of overdraagbaar is of makkelijk op te schalen.
 • Projecten die gebruik maken van peer to peer educatie of co-creatie; de doelgroep wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project.
 • Projecten die plaatsvinden in regio’s waar relatief gezien weinig kunst- en cultuuraanbod is.

 

 

Zie ook het dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers