Jongeren & Ondernemen

Ondernemende kwaliteiten dragen eraan bij dat jongeren zichzelf kunnen redden in een steeds sneller veranderende wereld. Fonds 21 draagt bij aan projecten die het ondernemerschap van jongeren tussen 12 en 30 jaar stimuleren en vergroten. Onder ondernemerschap verstaan we; het in een gegeven situatie kansen zien, doelen stellen, ideeën genereren en acties opzetten die de waargenomen kansen benutten. Ondernemerschap geeft aanleiding tot het verleggen van grenzen en het creëren van iets nieuws dat van waarde kan zijn.

Bekijk gesteunde projecten binnen dit aandachtsgebied.

VOOR ALLE JONGEREN- & MAATSCHAPPIJPROJECTEN GELDT

 

 • Het project richt zich op jongeren tussen 12 en 30 jaar.
 • Het project sluit aan bij één van onze thema’s en draagt zo bij aan de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen van jongeren.
 • Het project is vraaggericht en deelname van jongeren is aannemelijk gemaakt.
 • Het project heeft een hoge pedagogische en didactische kwaliteit:
  • Inhoud en vorm sluiten aan bij de belevingswereld van de doelgroep.
  • Er zijn heldere leerdoelen voor de ontwikkeling van jongeren geformuleerd.
  • Er is een onderbouwde visie op educatie en begeleiding.
  • De aanpak, methodiek en samenwerkingsvorm met jongeren zijn helder en concreet beschreven.
  • Trainers, (gast)docenten, coaches, maatjes en/of peer educators hebben een relevante achtergrond en zijn goed toegerust op hun taken.
  • Indien een project geheel of gedeeltelijk plaatsvindt binnen het onderwijs sluit de inhoud aan op de curricula van het onderwijs.
 • De aanvrager heeft ervaring in het werken met de doelgroep en het uitvoeren van vergelijkbare projecten.

 

We hebben de voorkeur voor

 

 • Projecten waarbinnen de aanpak, methodiek of vorm vernieuwend is.
 • Projecten die gebruik maken van peer-to-peer of co-creatie; de doelgroep wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project.
 • Het bijdragen aan het opschalen van succesvolle projecten.

 

JONGEREN & ONDERNEMEN

 

Ondernemende kwaliteiten dragen eraan bij dat jongeren zichzelf kunnen redden in een steeds sneller veranderende wereld. Fonds 21 draagt bij aan projecten die het ondernemerschap van jongeren stimuleren en vergroten. Onder ondernemerschap verstaan we; het in een gegeven situatie kansen zien, doelen stellen, ideeën genereren en acties opzetten die de waargenomen kansen benutten. Ondernemerschap geeft aanleiding tot het verleggen van grenzen en het creëren van iets nieuws dat van waarde kan zijn.

 

SPECIFIEK VOOR JONGEREN & ONDERNEMEN GELDT

 

We hebben de voorkeur voor:

 • Projecten die de ondernemende houding van jongeren stimuleren en vergroten.
 • Projecten die jongeren inspireren om hun doelen vast te stellen en hun dromen waar te maken.
 • Projecten die jongeren laten oriënteren op, of bekwamen in, een werkzaam bestaan als ondernemer.
 • Projecten die jongeren een duurzaam toekomstperspectief bieden, bijvoorbeeld door ze de mogelijkheid te geven zich een ambachtelijk beroep eigen te maken.