Under Pressure

Jongeren weerbaar tegen desinformatie

Projectnaam Under Pressure
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Diversion
Bijdrage van Fonds 21 € 45.000

Desinformatie en complottheorieën zijn niet weg te denken uit de online wereld. Jongeren worden meer en meer blootgesteld aan polariserende, soms zelfs extremistische, content en desinformatie. Juist nu jongeren het gros van hun informatie online tot zich nemen, vereist het vaardigheden om met de constante informatiestroom om te kunnen gaan en de verschillende berichten op waarde te schatten. Daarom ontwikkelde Diversion samen met DROG Under Pressure: een innovatief lesprogramma dat jongeren weerbaar maakt tegen desinformatie en democratisch burgerschap stimuleert.

Verspreiden van nepnieuws

Under Pressure is een landelijk lesprogramma dat middels peer educatie en gamification kritisch en constructief mediagebruik stimuleert onder jongeren op het vo (bovenbouw) en mbo (niveau 3 en 4, leerjaar 1 en 2). Het lesprogramma wordt zowel fysiek als digitaal aangeboden. De nadruk ligt hierbij op het versterken van weerbaarheid tegen desinformatie en van een genuanceerde blik op democratische waarden, zoals persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Jonge rolmodellen zetten tijdens de lessen hun eigen ervaringen in om met de jongeren in gesprek te gaan over uitdagingen in het huidige medialandschap. Om desinformatie te kunnen weerstaan, moeten jongeren in staat worden gesteld misleidende berichten te herkennen. Daarom spelen deelnemers ook de Under Pressure game. Spelenderwijs doorlopen ze daarin het proces van één schijnbaar onschuldig bericht tot het beheren van een maatschappij-ontwrichtende nepnieuwscampagne met zoveel mogelijk volgers. Het spel is gebaseerd op de inoculatietheorie: uit onderzoek van de University of Cambridge blijkt dat de game spelers een psychologisch ‘vaccin’ geeft tegen desinformatie door hen zelf in de schoenen te laten staan van iemand die nepnieuws maakt en online verspreidt. Zo kunnen jongeren nepnieuws na Under Pressure beter herkennen en wegklikken.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Under Pressure is een onderscheidend programma. Het is voor veel docenten moeilijk om een constructief gesprek te voeren over nepnieuws en vrijheid van meningsuiting. Sterk aan het project is het vertrekpunt ervan: Under Pressure kiest ervoor om het gesprek aan te gaan vanuit gevoelens van representatie en stigmatisering van jongeren. Door gevoelens te adresseren en te erkennen neemt het programma jongeren serieus, blijft het weg van een belerende toon en ontstaat er daadwerkelijk ruimte voor een gesprek over verwante onderwerpen als misinformatie en vrije meningsuiting. De gekozen vormen voor het programma, peer educatie en gamificatie, dragen bij aan de openheid in het gesprek en ruimte voor jongeren om nieuwe perspectieven te ontdekken.


Projecten

>
>