Samen

Begeleiding van jongeren met acute psychische problemen

Projectnaam Samen
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona
Aanvrager Stichting StreetsmArt
Bijdrage van Fonds 21 € 19.588

De coronacrisis hakt er bij jongeren stevig in. Voor jongeren die zich al in een kwetsbare positie bevinden kan het een laatste zetje zijn richting een vicieuze cirkel. Met het project Samen begeleidt Stichting StreetsmArt jongeren tussen de 17 en 27 jaar in Amsterdam-Oost, die van huis uit reguliere instanties wantrouwen en die door de coronamaatregelen kampen met acute psychische problemen. StreetsmArt is al jaren actief in de buurt. De organisatie investeert veel in de band met deze jongeren en voelt daardoor aan wanneer het niet goed met iemand gaat. StreetsmArt verbindt hen aan vrijwilligers en (zorg)professionals om zo hun psychische problemen gezamenlijk te lijf te gaan.

 

Fonds 21 steunt dit project vanuit de stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona.

Vertrouwen in de toekomst

Het project Samen richt zich op vroegtijdige schoolverlaters, jongeren met tijdelijke contracten en werkzoekenden. Het zijn jongeren die extra hard zijn geraakt door de coronacrisis en die steeds minder vertrouwen hebben in de toekomst. Veel van hen kampen met mentale problemen. Samen herstelt het vertrouwen van de jongeren in hun eigen kansen en biedt hulp en perspectief, door hen actief in de wijk te benaderen. Naast het bieden van ambulante hulp op straat en thuis is er een buurtlocatie voor inloop en een spreekuur. Hiermee verlaagt het project de drempels die jongeren ervaren bij het zoeken naar hulp en legt het de basis voor een netwerk tussen jongeren, vrijwilligers en professionals. Als hun vertrouwen is gewonnen start er voor jongeren met acute mentale problemen een vervolgtraject.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 vindt dat alle jongeren een goede start in de samenleving verdienen en zet zich in voor de maatschappelijke kansen van deze groep. De coronapandemie zorgt voor een acute en zorgwekkende stijging van het aantal jongeren dat kampt met psychische klachten of zich bijvoorbeeld eenzaam voelt. Stichting StreetsmArt richt zich specifiek op de behoeften van jongeren in de buurt. Met het project Samen wordt een groep jongeren bereikt met acute psychische problemen en wantrouwen in officiële instanties.

 


Projecten

>
>