Hiiipower

Jonge hiphoppers begeleid naar kunstvakonderwijs

Projectnaam Hiiipower
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Het Zuidelijk Toneel
Bijdrage van Fonds 21 € 30.000

Niet elke jongere ontwikkelt zich via een vaste route. Er zijn drempels en ook kansenongelijkheid speelt een rol. Het Zuidelijk Toneel, de Herman Brood Academie en hiphopfestival WOO HAH! begeleiden jonge hiphoptalenten die geen officiële opleiding hebben genoten naar het kunstvakonderwijs. Deelnemers aan HIIIPOWER zijn beatmakers, woordkunstenaars, theatrale performers en andere artiesten. Het thema dat gedurende het traject centraal staat is ‘helden’. De jongeren gaan samen met ervaren hiphop- en theaterprofessionals aan de slag met het begrip heldendom en onderzoeken op diverse manieren het hybride makerschap.

Dromen van de toekomst

Het merendeel van de deelnemers aan HIIIPOWER bestaat uit talenten zonder opleiding en is (nog) geen kunstvakstudent. Het thema ‘helden’ is een ideale kapstok voor de jongeren om zich te spiegelen aan een mogelijke toekomst. Het geeft inhoud aan de dromen en idealen van de jongeren en kan tegelijkertijd een afspiegeling zijn van wat ze later zelf willen worden. Het traject begint met een serie kennismakende speeddates en werksessies. Vervolgens gaan de jongeren op schrijverskamp met masterclasses en inspiratiesessies, waar tracks worden geproduceerd en een EP wordt opgenomen. Gewapend met deze EP bezoeken zij daarna een performancekamp waarin de jongeren samen met een regisseur aan een performance werken. Ze worden klaargestoomd voor een tour én krijgen de gelegenheid om op te treden op verschillende podia in het festivalseizoen in 2021.

 

In het traject van HIIIPOWER staan de wensen en behoeften van de deelnemers centraal. Dit zorgt voor eigenaarschap en daarmee voor grote betrokkenheid. Deze betrokkenheid resulteert in volledige deelname, mogelijke doorstroom naar kunstvakonderwijs maar vooral werk in de sector, evenals in ambassadeurschap. Kernbegrippen in de educatieve visie zijn: leren van elkaar, leren van helden, hybride multidisciplinaire artiesten, empowerment door inhoudelijke diepgang en praktische kennis.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

HIIIPOWER wordt gevormd binnen een sterk partnerschap. Het Zuidelijk Toneel borgt hier de artistieke kwaliteit, de Herman Brood Academie de educatieve ervaring en WOO HAH! de connectie met de doelgroep. Het project richt zich op arbeidsperspectieven, creatief ondernemerschap en doorstroom naar kunstvakopleidingen. Daarmee sluit het project goed aan bij de pijler Jongeren & Maatschappij. Naar verwachting is HIIIPOWER voorbeeldstellend voor kunstvakopleidingen. Het project besteedt hier ook nadrukkelijk aandacht aan door middel van kennisdeling.

 


Projecten

>
>