Netwerk Nieuw Rotterdam 2023-2024

De Rotterdamse jongerenclub

Projectnaam Netwerk Nieuw Rotterdam 2023-2024
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Netwerk Nieuw Rotterdam
Bijdrage van Fonds 21 € 50.000
€ 50.000

Netwerk Nieuw Rotterdam zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Doel van de stichting is het realiseren van een stad waar mensen in harmonie samenleven, waar geen eenzaamheid is en waar jongeren zich gezond ontwikkelen en inzetten voor de stad. Daartoe organiseert Netwerk Nieuw Rotterdam diverse activiteiten, specifiek gericht op Rotterdamse jongeren tussen de 16 en 27 jaar met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Binnen de doelgroep ligt de focus voornamelijk op statushouders, jongeren met GGZ-problematiek of jongeren die uit dreigen te vallen op school.

 

Fonds 21 steunt Netwerk Nieuw Rotterdam met een tweejarige toekenning.

Zes projecten

Jongeren van Netwerk Nieuw Rotterdam zijn actief binnen zes projecten, elk met als doelstellingen een club te vormen waar jongeren zich thuis voelen, zichzelf op een positieve manier ontwikkelen en ontdekken dat ze waardevol zijn. Deze drie componenten komen in ieder project terug. Om dit te bewerkstelligen hanteert de organisatie een herkenbare werkwijze, die onder meer bestaat uit kennismakingsgesprekken, het creëren van persoonlijk aanbod, persoonlijke- en groepsbegeleiding en een eindgesprek. Ook is er in de projecten ruimte om jongeren tussentijds door te verwijzen naar bijvoorbeeld een jongerenloket, wijkteam of huisarts. Naast het continueren van de zes projecten wil Netwerk Nieuw Rotterdam de komende jaren een clubhuis realiseren, een fysieke plek waar jongeren zich thuis voelen, vrienden maken, kunnen studeren en groepsbijeenkomsten kunnen bijwonen.

Waarom steunt Fonds 21 deze organisatie?

Netwerk Nieuw Rotterdam heeft zich bewezen als plek waar jongeren kunnen ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen én iets kunnen doen voor een ander. In de uitvoering wordt gewerkt met geschoolde professionals die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. De projecten bereiken op dit moment zo’n duizend jongeren. Het streven is om de komende jaren te groeien naar zo´n drieduizend unieke deelnemers. Betrokkenheid en resultaten worden gemeten via ´PartnerPulse´ en door middel van vragenlijsten.


Projecten

>
>