Samen Werken aan je Toekomst

Jongeren geleid naar studie of werk

Projectnaam Samen Werken aan je Toekomst
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting Convey Foundation
Bijdrage van Fonds 21 € 26.112

Het programma Samen Werken aan je Toekomst helpt jongeren in Den Haag die graag intensieve ondersteuning willen in het vinden van de juiste baan of vervolgstudie. Het project is een initiatief van de Convey Foundation, een stichting die jongeren begeleidt en activeert met het doel ze nieuw perspectief te bieden. Binnen Samen Werken aan je Toekomst ligt de focus op het ontwikkelen van veerkracht, ondernemersvaardigheden en doelen. Het doel is dat minimaal 65% van de deelnemers na afloop meer perspectief heeft en uitstroomt naar werk, opleiding of onderneming.

Ondernemerschap

Samen Werken aan je Toekomst wordt jaarlijks twee keer uitgevoerd met in totaal dertig Haagse jongeren die elk een traject van vijf maanden doorlopen. Deelnemers zijn jongeren die onvoldoende passen binnen de reguliere gemeentelijke werk- en ondernemerschapstrajecten. In kleine groepen (maximaal acht deelnemers) volgen zij negen interactieve sessies. Hierin ontwikkelen de deelnemers een visionboard met het doel hun eigen kwaliteiten en wensen boven tafel te halen, maken ze een mindmap met stappen om hun eigen doelen te gaan bereiken en leren ze hoe zij aansprekende motivatiebrieven kunnen schrijven. Ook is er wekelijks 1-op-1-begeleiding, waarin ze onder meer een persoonlijk stappenplan volgen dat inzicht geeft in de mogelijkheden van werk en ondernemerschap. Verder bemiddelt Convey jongeren direct naar werkgevers.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Samen Werken aan je Toekomst sluit goed aan op de behoeften van jongeren en het programma is goed onderbouwd. Convey heeft een breed (lokaal) netwerk en een interessante groep partijen aan zich verbonden, zoals Codename Future en twee (oud)-lectoren. Het traject is intensief en degelijk opgebouwd, met afwisseling tussen groepssessies en individuele aandacht, veel aandacht voor peer-coaching, en het opdoen van nieuwe ervaringen.


Projecten

>
>