Great Minds

Jongeren bespreken mentale gezondheid

Projectnaam Great Minds
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Programma: Jongeren & Psychische Gezondheid
Aanvrager NJR
Bijdrage van Fonds 21 € 50.000

Mentale klachten en prestatiedruk onder jongeren nemen toe. Hoe denken jonge mensen hier zelf over? Wat hebben ze nodig om lekker in hun vel te zitten? Het project Great Minds van NJR helpt jongeren om mentale gezondheid bespreekbaar te maken op school. Jongeren krijgen de mogelijkheid om zelf hun eigen groep te starten, waarbinnen zij samen activiteiten en events rondom mentale gezondheid organiseren. Te denken valt hierbij aan een podcast, een filmavond, een TikTok-kanaal, een rustruimte in de school, of een postercampagne.

Bespreekbaar maken

Met Great Minds wil NJR het taboe op het bespreken van mentale gezondheid onder jongeren doorbreken. Elke groep krijgt bij de start een training waarin aan bod komen: eigen sterke punten in beeld brengen, teambuiling, mentale gezondheid op een veilige manier bespreekbaar maken, eigen ideeën genereren en omzetten in concrete plannen. Daarna organiseren de jongeren zelf activiteiten rondom het thema. Ze worden daarin bijgestaan door trainers en coaches. De aanpak van Great Minds is gebaseerd op Amerikaanse projecten Active Minds en Bring Change to Mind. Op meer dan duizend scholen en opleidingen in de Verenigde Staten bereiken meer dan tienduizend jongeren met hun activiteiten gezamenlijk honderdduizenden leeftijdsgenoten. Deze programma’s zijn wetenschappelijk onderzocht, waaruit is gebleken dat stigma over psychische klachten kleiner wordt, jongeren elkaar sneller helpen, en er meer gebruik gemaakt wordt van professionele hulpverlening. In Nederland wordt het project uitgevoerd op tien middelbare scholen verspreid door het land. Per school start een groep van vijf tot tien leerlingen, die per school circa vijfhonderd leerlingen bereiken met hun activiteiten.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Middels het programma Jongeren & Psychische Gezondheid zet Fonds 21 stevig in op de aanpak van mentale gezondheid onder jongeren. Het project Great Minds van NJR past hier goed bij. De gekozen aanpak is duurzaam doordat er op scholen echt een infrastructuur wordt neergezet, waarbinnen leerlingen zelf met het thema aan de slag kunnen. Doordat de jongeren zelf de activiteiten vormgeven wordt de aansluiting bij de doelgroep en de actualiteit van de aanpak goed gewaarborgd. Er is sprake van een sterk, inhoudelijk samenwerkingsverband met Samen Sterk Zonder Stigma (een stichting die zich inzet om het stigma op mentale klachten te verkleinen), en van een doorverwijsplan voor de lastigere vragen en thema’s.


Projecten

>
>