Artists in School

Kunst voor betere mentale gezondheid

Projectnaam Artists in School
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Het Laagland
Bijdrage van Fonds 21 € 35.900

Het mentale welzijn van jongeren staat onder druk en veel scholen worstelen hoe hier mee om te gaan. Met behulp van een participatief theaterprogramma zet het project Artist in School in op het vergroten van het emotioneel welzijn van jongeren. Het project is een initiatief van Het Laagland, een jeugdtheatergezelschap uit Sittard. Artist in School wordt uitgevoerd op scholengemeenschap Graaf Huyn College in Geleen-Zuid. Doel is binnen het onderwijs een cultuur te creëren waar iedereen beter en dieper met elkaar in gesprek raakt, met persoonlijke groei en verbetering van psychische gezondheid tot gevolg.

 

Fonds 21 steunt dit project vanuit het programma Jongeren & Psychische Gezondheid.

Theater

Veel middelbare scholen hebben wel zorgbeleid voor jongeren met gestapelde problematiek, maar er is weinig ‘zorgbeleid’ voor de andere leerlingen. De coronacrisis heeft blootgelegd dat zorg in brede zin echter zeer belangrijk is. Artist in School zet hier op in. De naam van het project is een variatie op artist in residence, waarbij een kunstenaar wordt uitgenodigd tijdelijk een plek te betrekken los van hun bekende omgeving. Theatermakers Anoek Oostermeijer en Mees Walter nestelen zich een jaar lang drie dagen per week in het lokale ecosysteem van het Graaf Huyn College. De twee makers zijn verbonden aan Het Laagland en aan partnerorganisatie VIA ZUID. Met behulp van theater willen Oostermeijer en Walter ervoor zorgen dat leerlingen beter in hun vel komen te zitten. De eerste fase van het project is kennismaken en inventariseren welke onderwerpen er spelen. Leerlingen en docenten kunnen onderwerpen aandragen die volgens hen aandacht nodig hebben. Vervolgens zoeken de theatermakers samen met de leerlingen naar een passende, artistieke vorm om hiermee aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een voorstelling of een voorstellingroute op school. Tot slot worden alle stappen na afloop gezamenlijk geëvalueerd, waarna het proces zich herhaalt. Alle uitkomsten worden in eerste instantie gedeeld met partners in Zuid-Limburg, via het netwerk van Het Laagland, VIA ZUID, Zuyd Hogeschool en de scholen van de koepel waaronder het Graaf Huyn College valt. In een later stadium worden de opbrengsten en inzichten ook nationaal gedeeld.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Artists in School is een project dat door de nadruk op mentaal welzijn en uitwerking met kunst goed past bij Fonds 21. Aanvrager Het Laagland is een professionele partij. Het plan is uitgewerkt, er zijn veel stevige partijen betrokken en er ligt veel nadruk op leren en onderzoek. De wijze waarop jongeren in het gehele maakproces betrokken worden is positief.


Projecten

>
>