Welkom in mijn buurt

Vakoverstijgend lesprogramma over gentrificatie

Projectnaam Welkom in mijn buurt
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting Bekijk 't
Bijdrage van Fonds 21 € 17.500
€ 20.000
€ 20.000

Hoe ervaren jongeren de veranderingen in hun buurt? Hoe kijken ze naar de nieuwe bewoners? Kunnen ze later nog wel wonen in de buurt waarin ze nu opgroeien? En welke tools kunnen zij zelf inzetten om de regie te pakken over hun eigen leefomgeving? Welkom in mijn buurt is een vakoverstijgend lesprogramma rond activisme en creatieve expressie voor vmbo-leerlingen in Amsterdam-Noord. Centraal in het initiatief van stichting Bekijk ’t staat gentrificatie, een ontwikkeling in het stadsdeel die niet alleen een enorm grote invloed heeft op het dagelijkse bestaan van de jongeren, maar ook op hun toekomst.  

 

Fonds 21 steunt dit project met een driejarige toekenning.

Verschil maken in de wijk

Deelnemers aan het project zijn derdejaars vmbo-leerlingen van het ABC Noorderlicht, een school gelegen in een buurt die in rap tempo gentrificeert. Samen met diverse makers uit Amsterdam-Noord gaan de jongeren op zoek naar hun eigen verhalen en manieren om verschil te maken in hun wijk. Ze werken onder andere aan een sociale weefselkaart met plekken die voor hen belangrijk zijn, maken korte reportages over nieuwe én oude ondernemers in de buurt en gaan aan de slag met een videopodcast. Het project wordt afgesloten met een jongerenmanifest dat wordt overhandigd aan de Gemeente Amsterdam. Dit manifest maken ze onder begeleiding van makerscollectief United Painting. Zo ervaren de leerlingen dat zij op creatieve wijze invloed kunnen uitoefenen en ertoe doen.

 

Gedurende de drie jaar waarin Fonds 21 dit project steunt, wordt de methode ontwikkeld en geïmplementeerd binnen de vakken CKV en Maatschappijleer. Hierna kan de school het programma zelfstandig dragen. Samenwerkingspartners in het geven van de lessen zijn Verdedig Noord (Productiehuis Noord) en United Painting.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Welkom in mijn buurt past in veel opzichten bij Fonds 21. Er wordt stem gegeven aan jongeren, met kunst als belangrijk middel. De focus ligt op het vmbo, waar kunstonderwijs nog altijd weinig plek heeft in de curricula, en er wordt gezocht naar een duurzame verankering van de methode op de school. Stichting Bekijk ’t is voornemens de methode en de leasons learned voor een bredere groep scholen/geïnteresseerden te ontsluiten.


Projecten

>
>