Join the Club 2022

Ontmoetingsplek voor jongeren

Projectnaam Join the Club 2022
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Netwerk Nieuw Rotterdam
Bijdrage van Fonds 21 € 20.000

Join the Club is een project dat zich richt op kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar in Rotterdam. Het betreft jongeren met psychische problemen of psychiatrische aandoeningen, vluchtelingen, financieel kwetsbare jongeren en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het initiatief van Netwerk Nieuw Rotterdam haalt ze uit hun isolement, draagt bij aan het opbouwen van een sociaal netwerk en laat ze werken aan hun eigen toekomst. Join the Club bestaat uit meetings, trainingen en bijeenkomsten. In totaal doen er 250 jongeren mee aan het project. Zij worden geworven via het eigen netwerk van Netwerk Nieuw Rotterdam, maar ook vanuit samenwerking met doorverwijzers: Albeda College, De Nieuwe Kans, Rotterdamse Douwers.

Ontmoetingsplek

Na elke aanmelding volg een persoonlijke ontmoeting met een jongerenwerker. Daarna worden de deelnemers uitgenodigd voor activiteiten die aansluiten op hun persoonlijke behoeften; daarmee doorloopt elke jongere een ander traject. Activiteiten waar deelnemers aan kunnen deelnemen zijn onder meer trainingen in specifieke vaardigheden als omgaan met geld, grenzen aangeven en solliciteren. Ook zijn er zogeheten groeiplaatsen waar jongeren in kleine groepen samenkomen om te eten en in gesprek te gaan over een maatschappelijk onderwerp. Verder zijn er informele clubbijeenkomsten en inspiratiesessies. Daarmee is het project een combinatie van enerzijds programmering met lezingen en trainingen gericht op praktische skills, en anderzijds het uit hun isolement halen van jongeren door het creëren van een clubgevoel.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Join the Club sluit goed aan bij het beleid van Jongeren & Maatschappij met raakvlakken op de thema’s ondernemen en mentaal welzijn. Het is een project waarin maatschappelijke doelstellingen, mentaal welzijn en praktische skills naast elkaar lopen. Het is interessant te zien hoe het project naast doelstellingen ten aanzien van de jongeren zelf, ook doelstellingen hanteert ten aanzien van sociale cohesie: het beoogt een diverse groep jongeren bij elkaar te brengen, en behandelen in de verschillende soorten bijeenkomsten vaak ook echt hete hangijzers in het maatschappelijk debat: een belangrijke trigger voor meer verbinding.


Projecten

>
>