Sexmatters Vragenvuur

Workshops over seksualiteit, gender en consent

Projectnaam Sexmatters Vragenvuur
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting Sexmatters
Bijdrage van Fonds 21 € 62.600

Stichting Sexmatters streeft naar een inclusieve en sociaal veilige samenleving waarin iedereen, ongeacht diens gender- en seksuele identiteit, zichzelf kan zijn en er geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag en gendergerelateerd geweld. De stichting organiseert workshops en trainingen met als doel het bespreekbaar maken van (gender)ongelijkheid en het bevorderen van een sociaal veilige omgeving. Fonds 21 draagt bij aan de doorontwikkeling en uitvoer van het project Vragenvuur, een serie workshops voor scholen en jongerenwerk waarin thema’s centraal staan als online consent, sexting, gender en seksualiteit en discriminatie. De workshops worden aangeboden aan leerlingen, studenten en docenten uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs. 

Consent

De workshops van Sexmatters zijn aanvullend op het reguliere aanbod en worden gegeven door jonge mensen met verschillende achtergronden en ervaringen. De workshopleiders delen hun eigen ervaringen met seksualiteit, gender en consent, en bevragen de deelnemers op vooroordelen en stereotypen. Ook wordt aan de hand van voorbeelden laten zien hoe deze je kunnen beperken en soms zelfs schaden. De workshops zijn interactief, verschillende werkvormen wisselen elkaar af en er is veel ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. In elke workshop wordt ten minste één Vragenvuur-video getoond waarin de workshopleiders het thema behandelen dat centraal staat. In de workshops aan volwassenen wordt verder nog ingegaan op het belang van het bespreekbaar maken van gender, seksualiteit en consent en krijgen deelnemers handvatten aangereikt voor het voeren van het gesprek met jongeren.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Het project Vragenvuur past qua thematiek en werkwijze goed bij Fonds 21. Er is in het project veel aandacht voor representatie en aansluiting op de belevingswereld van jongeren. De organisatie en het programma groeien, zijn bezig met effectmeting, kwaliteitsboring en financiële verduurzaming, en er is potentie voor verdere groei.


Projecten

>
>