Sollicitatietraining - een eerlijke kans op de arbeidsmarkt

De kunst van solliciteren

Projectnaam Sollicitatietraining - een eerlijke kans op de arbeidsmarkt
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager JINC
Bijdrage van Fonds 21 € 146.400
€ 97.600

Jezelf voorstellen, oogcontact maken, vragen stellen. Voor velen is het vanzelfsprekend, maar toch is een groot aantal jongeren niet bekend met de sociale codes op de werkvloer. Ze hebben niemand in hun sociale omgeving die hun leert wat de ongeschreven regels zijn en hoe ze zich moeten voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Bijvoorbeeld dat je telefoon uit hoort te staan, of dat je rechtop moet zitten. JINC laat deze jongeren met een sollicitatietraining kennismaken met de ins en outs van solliciteren, zodat ze goed zijn voorbereid op het vinden van hun droombaan of stage. Het project is binnenschools en richt zich op leerlingen op het vmbo.  

 

Fonds 21 steunt dit project met een tweejarige toekenning.

Rollenspel

De sollicitatietraining draagt op een innovatieve manier bij aan de toekomstkansen van kwetsbare jongeren. Ervaren managers uit het bedrijfsleven worden ingezet om met de jongeren aan de slag te gaan. Zij laten middels rollenspellen zien hoe je een sollicitatiegesprek maakt of breekt. JINC fungeert in het project als makelaar tussen scholen en bedrijfsleven. Ze werven, briefen en plannen zowel de scholen als de trainers, verzorgen de logistiek, en evalueren met scholen en trainers.

 

Voorafgaand aan de training bereiden de jongeren zich, onder begeleiding van hun docent Nederlands, voor door een CV op te stellen en een sollicitatiebrief te schrijven voor een bijbaan of stage. Deze worden vervolgens ter voorbereiding van de training verstuurd naar de professionals, waarna de training opent met het bespreken van de brieven. Daarna voeren minimaal vijf leerlingen klassikaal een sollicitatiegesprek met de trainer, waarbij de andere leerlingen gevraagd wordt een observatieformulier in te vullen. Aan het einde worden alle leerpunten nog een keer op een rijtje gezet en krijgen de leerlingen een certificaat met sollicitatietips.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

JINC is een stevige organisatie met een groot track record en netwerk. De sollicitatietraining draagt bij aan de kansen van kwetsbare jongeren. Het project is geheel binnenschools, maar de aanwezigheid van professionals uit het bedrijfsleven is van grote meerwaarde voor de training. Niet alleen omdat zij goed weten waar ze het over hebben, maar ook omdat leerlingen de situatie als ‘echt’ ervaren en de lessen daardoor erg serieus nemen. Daarmee biedt het project een verrijkende ervaring voor de leerlingen.


Projecten

>
>