Over de Oceaan

Nederlandse les op Curaçao

Projectnaam Over de Oceaan
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting De Wintertuin Curaçao
Bijdrage van Fonds 21 € 14.400

Over de Oceaan is een project van De Wintertuin Curaçao waarin door middel van spoken word wordt ingezet op het verkleinen van de Nederlandse taalachterstand van Curaçaose scholieren. Het project richt zich op bovenbouwleerlingen havo en vwo, van wie een groot aantal na hun schoolexamens in Nederland wil gaan studeren. Van 80% van deze groep is het Nederlands niet de moedertaal. Uit onderzoek blijkt dat veel Curaçaose jongeren na aankomst in Nederland knelpunten ervaren: taalachterstand, cultuurverschillen, discriminatie en in meer dan de helft van de gevallen studievertraging met voornamelijk psychische oorzaken. Het project Over de Oceaan zet in op het verbeteren van het Nederlands van deze jongeren en het vergroten van het zelfvertrouwen en assertiviteit.

Spoken word

Havo- en vwo-bovenbouwscholieren gaan op een creatieve manier aan de slag met artistieke, communicatieve en reflectieve vaardigheden die bijdragen aan het succes van een eventuele studietijd in Nederland. De leerlingen leren binnen twee workshoptrajecten en online terugkomsessies niet alleen schrijven, maar ook presenteren en reflecteren. Het eerste workshoptraject is vooral exploratief en generiek; leerlingen gaan in op de achtergrond en theorie van spoken word. Na afloop van de eerste workshops volgt een aantal online terugkomsessies, waarna in het tweede deel van de workshops wordt gewerkt aan het persoonlijke verhaal en de performance van de deelnemers. Naast de groepsessies krijgt iedere deelnemer ook een individuele begeleidingssessie. Het project wordt afgesloten met een evenement waarbij de deelnemers optreden voor publiek en een deelnamecertificaat ontvangen. In totaal verwacht De Wintertuin Curaçao tijdens dit eerste projectjaar 120 leerlingen te bereiken. Op termijn verwacht de organisatie alle Curaçaose havo- en vwo-bovenbouwleerlingen te bereiken.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Over de Oceaan past goed binnen het beleid van Fonds 21. Het bereik is fors en bovendien zijn de opschaalambities reëel. Wintertuin is een bekende en stevig gewortelde partij op Curaçao, en de scholen waarmee ze momenteel in contact zijn, zijn enthousiast. Het thema is erg actueel, en de wijze waarop ze er mee aan de slag gaan lijkt goed aan te sluiten bij de belevingswereld en interesses van jongeren.


Projecten

>
>