Join Us Online 2.0

Eenzame jongeren worden sociaal weerbaar

Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat jongeren vrienden hebben, maar dat is het niet. Een grote groep jongeren voelt zich eenzaam. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst acht procent van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar chronische gevoelens van eenzaamheid heeft. Stichting Join Us brengt deze jongeren in contact met leeftijdsgenoten en helpt hen sociaal sterker te worden. Fonds 21 steunt het project Join Us Online 2.0, een online programma waarin groepjes jongeren, onder begeleiding van een jeugdhulpprofessional en een vrijwillige ervaringsdeskundige, werken aan hun sociale zelfredzaamheid. Het project wil voorkomen dat jongeren die kwetsbaar en eenzaam zijn verder afglijden.

 

Online groepen

Join Us Online 2.0 bereikt in totaal 240 jongeren. Deze deelnemers worden opgesplitst in groepen van acht, waarbij de jongeren wekelijks digitaal met elkaar in gesprek gaan. De bijeenkomsten worden geleid door een jongerenwerker en/of ervaringsvrijwilliger. Ook hebben de jongeren veel contact met elkaar via de groepsapp. Tijdens de contactmomenten worden de jongeren gestimuleerd om zich (sociaal) ondernemend op te stellen. Zo worden zij uitgedaagd een online evenement voor andere jongeren te organiseren en om zich in de toekomst in te zetten als ervaringsdeskundige voor andere jongeren.

 

De methodiek die stichting Join Us heeft ontwikkeld in het tegengaan van eenzaamheid onder jongeren is onderzocht en door Movisie en het NJI erkend als effectieve jeugdinterventie. Movisie en de universiteit van Tilburg zijn betrokken bij de evaluatie en impactmeting van Join Us Online 2.0.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. De coronapandemie zorgt voor een acute en zorgwekkende stijging van het aantal jongeren dat kampt met psychische klachten, of zich bijvoorbeeld eenzaam voelt. Het project Join Us Online 2.0 speelt dan ook in op een urgente behoefte. Het project biedt jongeren houvast in een tijd waarin een groeiend aantal jongeren geïsoleerd raakt. De begeleiding van de jongeren wordt gedaan door professionals en op basis van peer education (oud-deelnemers worden getraind als ervaringsvrijwilliger). Ook is er zorgvuldig gekeken in hoeverre het project online effect heeft. Door het online karakter van het project kunnen jongeren uit heel Nederland worden bereikt.

 


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

International Film Festival Rotterdam (2017 - 2018)

Rotterdam als ontmoetingsplek voor filmfanaten

Het International Film Festival Rotterdam is het grootste filmfestival van Nederland dat jaarlijks wordt georganiseerd in Rotterdam. Twaalf dagen lang is de Maasstad de ontmoetingsplek voor filmfanaten en professionals vanuit de hele wereld.

Bekijk project

SchuldHulpmaatje Jong verdiepen

'Maatjes' houden jongeren schuldenvrij

Als jongere is omgaan met geld niet altijd makkelijk. De gespecialiseerde maatjes van SchuldHulpMaatje Jong helpen jongeren hun inkomsten, uitgaven, schulden en betalingsachterstanden in kaart te brengen.

Bekijk project