Peer4Peers

Praten over mentale gezondheid

Projectnaam Peer4Peers
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Programma: Jongeren & Psychische Gezondheid
Aanvrager Transformers Community
Bijdrage van Fonds 21 € 30.000

De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk, maar vooralsnog ligt de nadruk op genezen in plaats van voorkomen. Daarom zet stichting Transformers Community, een online platform voor mentale gezondheid van jongeren, zich in vanuit een preventieve focus, zodat ergere problematiek kan worden voorkomen. Fonds 21 draagt bij aan de (door)ontwikkeling van drie activiteiten van de organisatie die zijn gebundeld onder de noemer Peers4Peers. De drie activiteiten hebben allen het doel om herkenning en sociale steun tussen jongeren te creëren.

Mentale gezondheid

Peers4Peers wordt uitgevoerd in de regio Amsterdam en bestaat uit de Brain Boost Box, het Brain Boost-traject en de Brain Boosters. De Brain Boost Box is een mentale gezondheidskit die de algemene kennis en handelingsopties van jongeren op het gebied van mentale welzijn vergroot. De kit is ontwikkeld in co-creatie met jongeren en psychologen, waarbij het materiaal is opgebouwd langs vier dimensies van mentale gezondheid: de fysieke, geestelijke, sociaal-emotionele en spirituele. Aan de kit gekoppeld zijn online filmpjes en een online community. Het Brain Boost-traject is een nieuw programma dat bestaat uit acht tweewekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Tijdens deze bijeenkomsten leren jongeren, onder leiding van getrainde peer-mentoren, over mentale gezondheid, breiden ze hun handelingsopties uit en wisselen ze ervaringen uit. Binnen dit traject staat de kit van de Brain Boost Box centraal. De derde activiteit, de Brain Boosters, bestaat uit vier bijeenkomsten waarin jongeren op een laagdrempelige manier leren over mentale gezondheid en met andere jongeren in contact kunnen komen. De bijeenkomsten worden gehouden in samenwerking met partijen als Argan en @Ease.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Peers4Peers van de Transformers Community is een initiatief in opstartfase en heeft de potentie om voor een grote groep jongeren van meerwaarde te zijn. Peer-to-peer vormt de basis en elke stap wordt genomen in samenspraak met jongeren zelf. Het materiaal is opgebouwd vanuit wetenschappelijke inzichten en er ligt veel nadruk op het meten van resultaten. Het project onderscheidt zich door het accent te leggen op het bereiken van grootstedelijke jongeren met veelal een biculturele achtergrond.


Projecten

>
>