Youth Challenge

Transitie van mbo naar werk

Projectnaam Youth Challenge
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting Nederlands Comite UNICEF
Bijdrage van Fonds 21 € 70.230

Youth Challenge is een project van Unicef met een focus op mbo-studenten en werkgelegenheid. Het is een eenjarig traject waarin dertig jongeren in groepjes van drie werken aan businesscases die mbo’ers helpen in de transitie van school naar werk. De jongeren verzamelen de uitdagingen en obstakels waar zij als mbo-studenten tegenaan lopen op weg van school naar werk, waarna zij aan de slag gaan met oplossingen. Gedurende het traject werken de teams samen met mentoren uit het bedrijfsleven en coaches vanuit jongerenorganisaties.

Rotterdam

De Youth Challenge is een wereldwijde beweging: vorig jaar is het project uitgevoerd in 36 verschillende landen. Het project heeft als doel dat elke jongere voor 2030 kwalitatief onderwijs volgt of een passende baan heeft. Nederland wordt nu aan dit lijstje toegevoegd. De eerste editie in ons land richt zich op jongeren tussen de 16 en 19 jaar in de regio Rotterdam. Tijdens het traject ontdekken jongeren hun sterke en zwakke punten en zijn ze in staat persoonlijke uitdagingen aan te gaan en op te lossen. Daarnaast brengt het project deelnemers in contact met verschillende bedrijven; niet alleen ontdekken ze zo waar hun interesses liggen, ze bouwen ook een relevant netwerk op. Tot slot werken de jongeren in het project aan 21st century skills – zoals veerkracht en aanpassingsvermogen – die van pas komen op de snel veranderende arbeidsmarkt. De Youth Challenge heeft enerzijds impact op de deelnemende jongeren en anderzijds op de omgeving van de jongeren en de systemen waarin zij zich begeven.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Youth Challenge binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. In het project krijgen jongeren een actieve rol in het zoeken naar oplossingen voor een probleem dat kenmerkend is voor deze tijd: de lastige aansluiting tussen mbo en arbeidsmarkt. De deelnemers worden niet alleen gevraagd mee te denken over oplossingen, maar gaan echt een intensief traject in, waarin zij de kans krijgen zelf handen en voeten te geven aan mogelijke oplossingen. Het is een activerende en intensieve leergang, zoals er velen zijn voor hbo- en wo-studenten, maar weinig voor mbo-studenten.


Projecten

>
>