Represent je stad

Jongeren naar de stembus

Projectnaam Represent je stad
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting Represent Jezelf
Bijdrage van Fonds 21 € 25.000

‘Niks met politiek? Ewa ja, wij ook niet altijd, maar je moet wel weten watsgaande!’

 

Represent je Stad is een project van Stichting Represent Jezelf dat jongeren in hun eigen taal betrekt bij het politieke proces en ze zo aanzet om te gaan stemmen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 wil het project jongeren van kleur informeren, motiveren en mobiliseren om deel te nemen aan maatschappelijke discussies en politieke participatieprocessen. Dat doet het project middels een online campagne. Het uiteindelijke doel van Represent je Stad is om een betere vertegenwoordiging van hun stemmen te krijgen in de politiek. De campagne bestaat uit neutrale educatieve en informerende content items, ontwikkeld door de doelgroep met een tone of voice die de doelgroep begrijpt en waardeert.

Gemeenteraadsverkiezingen

Jongeren met een biculturele achtergrond voelen zich vaak amper gehoord door de politiek. Ook zien ze weinig herkenning in de mensen die politiek actief zijn. Slechts een klein deel van hen maakt dan ook de gang naar de stembus. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen behandelt Represent Jezelf actuele politieke onderwerpen op een humoristische en voor jongeren aansprekende manier, in straattaal en doorspekt met memes. Naast vermakelijk en informatief is de content van de campagne activerend en spreekt er zo veel mogelijk urgentie uit. Kernboodschap: als je je niet gerepresenteerd voelt in de media en politiek, ga dan stemmen want alleen dan heb je invloed. De campagne wordt gevoerd door een groep van 25 jongeren die door Represent Jezelf wordt opgeleid tot community leaders. Naast dat dit borgt dat de boodschap aansluit bij de doelgroep, wil Represent hiermee meer eigenaarschap creëren onder jongeren en een springplank zijn voor talentvolle content-makers. De content wordt verspreid via Instagram, Snapchat en TikTok.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Represent Je Stad weet een belangrijk onderwerp als democratie op bijzonder passende wijze bij jongeren onder de aandacht te brengen. De frisse, vernieuwende stijl, het doel en de doelgroep passen goed bij Fonds 21.  Het project wordt uitgevoerd voor en door de doelgroep, daarmee heeft het veel meerwaarde. Naast verspreiding via eigen kanalen werkt de organisatie met een partnernetwerk van media die de content overnemen, zoals FunX, BNNVARA, cestmocro, ComplexNL, RapnieuwsTV en ParraTV.


Projecten

>
>