Mentale gezondheid bespreekbaar maken in het (steun)netwerk van jongeren.

Landelijke beweging voor mentaal welzijn

Projectnaam Mentale gezondheid bespreekbaar maken in het (steun)netwerk van jongeren.
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting MIND Us
Bijdrage van Fonds 21 € 45.000

De mentale gezondheid van jongeren in Nederland staat onder druk. Uit onderzoek blijkt dat een op de zeven jongeren depressieve klachten heeft, een op de drie prestatiedruk ervaart en dat het stigma omtrent mentale problemen ook onder jongeren nog groot is. 75 procent van de psychische problemen ontstaat vóór het 25e levensjaar. MIND Us vindt deze situatie niet acceptabel. De stichting maakt zich hard voor het bevorderen van mentale gezondheid, het voorkomen van mentale problemen bij jongeren en beschikbaarheid van vroegtijdige steun bij beginnende klachten. Ook Fonds 21 zet zich in voor de psychische gezondheid van jongeren. We sluiten ons dan ook aan bij de landelijke beweging van MIND Us, waarin een brede groep van betrokkenen inzet op een betere mentale gezondheid van jongeren.

Praten over mentaal welzijn

Veel jongeren vinden in hun eigen omgeving te weinig een luisterend oor wanneer zij op mentaal vlak tegen zaken aanlopen. Ouders, docenten en trainers geven op hun beurt aan niet goed te weten hoe om te moeten gaan met zorgen die jongeren uitspreken. Om een open gesprek over mentaal welzijn de norm te maken is het belangrijk dat het steunnetwerk van jongeren meer handvatten krijgt in het voeren van dit soort gesprekken. MIND Us ontwikkelt daartoe een online cursus om het gesprek over psychische gezondheid te normaliseren en mensen in het steunnetwerk te voorzien van handvatten. De cursus wordt verspreid via minimaal landelijke samenwerkingspartners. MIND Us werkt met deze partijen samen om de cursus in te kunnen bedden in de structuren van het verenigingsleven.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

De thematiek en het landelijke bereik van de cursus van MIND Us sluiten goed aan bij Fonds 21. De relatief nieuwe stichting heeft in korte tijd veel publiciteit gekregen, ook door de actieve betrokkenheid van koningin Maxima. Aan het initiatief is een uitgebreide researchfase vooraf gegaan, waarbij is gekeken naar bestaand aanbod en behoeften. Fonds 21 heeft hierdoor vertrouwen dat het project een lacune vervuld en dat er niet wordt geconcurreerd met reeds bestaand aanbod.


Projecten

>
>