Samen lezers maken (2022 - 2023)

Leesplezier onder jongeren

Projectnaam Samen lezers maken (2022 - 2023)
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Passionate Bulkboek
Bijdrage van Fonds 21 € 200.000
€ 200.000

Literatuur en een goed begrip van de Nederlandse taal dragen bij aan sociale mobiliteit, iets waar Fonds 21 zich op meerdere manieren hard voor maakt. We financieren verschillende projecten die het leesplezier onder jongeren vergroten, waaronder al geruime tijd projecten van Passionate Bulkboek. Zij zetten zich in voor het stimuleren en bevorderen van het literaire klimaat in het Nederlands taalgebied, met name onder jongeren (12 t/m 25 jaar). Passionate Bulkboek wil meer slagkracht creëren en daarom steunt Fonds 21 de organisatie nu met een meerjarige toekenning. Met onze bijdrage kan Passionate Bulkboek zich doorontwikkelen als aanbieder van literaire educatieve programma’s in schoolverband en zich verder profileren als specialist voor professionals met expertise op het gebied van jeugdliteratuur en jongerencultuur.

 

Fonds 21 steunt Passionate Bulkboek met een tweejarige toekenning van € 400.000.

Leesplezier

Fonds 21 steunt al jarenlang projecten van Passionate Bulkboek, waaronder De Dag van de Literatuur en Er Was Eens. Het zijn projecten die zich richten op leesbevordering, taalvaardigheid en leesplezier van jongeren tussen de 12 en 25 jaar met een groot landelijk bereik. Naast het aanbieden van leesbevorderingsprogramma’s presenteert de stichting zich ook als leesspecialist en steunpunt voor leraren, schoolbestuurders en bibliothecarissen. Dankzij de meerjarige toekenning van Fonds 21 kan Passionate Bulkboek zich bij de uitvoer van de projecten toespitsen op het vergroten van het bereik van leesbevorderingsprogramma’s voor jongeren, het bevorderen van de belangstelling voor de nieuwe letteren en het verbeteren van literaire competenties en taalvaardigheid van middelbare scholieren en leerlingen in het beroepsonderwijs. Ook wil de organisatie samen met docenten en (school)bibliothecarissen het lezen stimuleren, de leesmotivatie onder leerlingen en studenten vergroten en een innovatieve bijdrage leveren aan het literatuuronderwijs.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

De doelstellingen en bijbehorende activiteiten van Passionate Bulkboek sluiten goed aan bij criteria van Fonds 21 binnen Jongeren & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Passionate Bulkboek speelt in op een toenemende vraag vanuit het onderwijs en werkt samen met verschillende partners in het onderwijs, de literaire sector en educatieve uitgeverijen. De stichting heeft een duidelijke visie en een integrale aanpak ten behoeve van leesbevordering. Daarbij zet de stichting in op het delen van expertise en beleidsmatige verankering van leescultuur.

 


Projecten

>
>