Favela Street Curacao

Jongeren organiseren evenementen voor hun buurt

Projectnaam Favela Street Curacao
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting Favela Street
Bijdrage van Fonds 21 € 40.000

Favela Street is een project op Curaçao dat is opgezet door voormalig voetballer Roxanne (Rocky) Hehakaija. De gelijknamige stichting organiseert internationaal programma’s waarbij jongeren tussen de 15 en 25 jaar uit kwetsbare wijken zelf sportactiviteiten organiseren en worden opgeleid tot rolmodel. In het project vormt sport een middel om jongeren en hun community in beweging te krijgen, mensen te verbinden en doorzettingsvermogen te vergroten. Favela Street is aanvankelijk gestart als programma in de sloppenwijken van Rio de Janeiro en vervolgens ook uitgerold in Haïti, Lesbos, Nederland, Curaçao en Soedan.

Zonder kansen kun je niet scoren

Op Curaçao zijn nauwelijks activiteiten voor jongeren. Buurthuizen richten zich vooral op kinderen en ouderen, niet op jongeren. Voor veel jongeren zijn de toekomstkansen weinig hoopgevend. Favela Street wil met hun programma de kansen voor jongeren en hun zelfvertrouwen vergroten. Op Curaçao heeft de organisatie een pilot van het programma uitgevoerd waarin dertien jongeren zijn opgeleid tot rolmodel. Zij zijn nu klaar om de volgende fase van het project in te gaan, waarbij ze door de Favela Street trainers zelf worden opgeleid tot trainer. Nadat deze jongeren een tijdje met Favela Street hebben meegelopen als junior trainer kunnen zij het programma zelfstandig organiseren en op hun beurt weer nieuwe trainers opleiden. Het streven is dat het programma binnen vijf jaar nagenoeg zelfstandig door de lokale bevolking kan worden uitgevoerd.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 draagt bij aan de opschaling van Favela Street op Curaçao. De manier waarop sport wordt gebruikt als middel en waarop het programma inzet op het creëren van rolmodellen, is sterk. Het past goed bij de Curaçaose context waarin maatschappelijke verandering vooral kans heeft binnen de gemeenschap zelf. De trainers die aan Favela Street verbonden zijn, zijn ervaren en aansprekend, net als de partijen waarmee de organisatie op het eiland samenwerkt. Uit de pilot blijkt dat het programma bij jongeren in een behoefte voorziet en dat Favela Street helder voor ogen heeft wat er voor nodig is om het programma op het eiland te doen slagen.

 


Projecten

>
>