Curason pa Curason

Bespreekbaar maken van mentaal welzijn op Aruba

Projectnaam Curason pa Curason
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Programma: Jongeren & Psychische Gezondheid
Aanvrager Heart-Centered Leadership Foundation
Bijdrage van Fonds 21 € 39.247

Het praten over psychische problemen is niet gemakkelijk. Veel kinderen en jongeren die op Aruba opgroeien krijgen vanuit hun opvoeding mee dat hun mening er niet toe doet, waardoor ze niet gewend zijn om open te zijn over wat ze bezighoudt en wat ze voelen. De Heart-Centered Leadership Foundation wil dit taboe doorbreken, vooral nu tijdens de coronacrisis de stress en eenzaamheid onder jongeren alleen maar is toegenomen. Met het project Curason pa Curason zet de organisatie zich in om de veerkracht van Arubaanse jongeren te versterken door ze onderdeel te maken van een beweging waarin praten over mentale problemen normaal is. Het programma wordt uitgevoerd op drie vmbo-scholen op Aruba.

Peer educatie

In Curason pa Curason worden vijftien jongvolwassen (18-27 jaar) opgeleid tot coach, waarna ze samen met zeshonderd tieners (14-17 jaar) mogelijkheden bedenken om het mentale welzijn van jongeren op het eiland te verbeteren. Het project richt zich specifiek op inwoners van San Nicolaas, een stad waar veel kansarme gezinnen wonen en nauwelijks voorzieningen voor jongeren zijn. Bij de start van het programma doorlopen de vijftien jongvolwassenen een intensief programma, bestaande uit onder meer een seminar, workshops over groepsdynamica en gespreksleiding en een training over mentaal welzijn. Na het afronden van dit programma trekken ze naar de scholen om met leerlingen in gesprek te gaan over mentaal welzijn. Dat gebeurt onder meer met de Impact Cafés, waar jongeren in een veilige omgeving met elkaar kunnen praten over onderwerpen als geluk, eenzaamheid, angst en meer. Ook spreken de jongeren met elkaar over mogelijkheden om het praten over mentale problemen op het eiland verder te normaliseren. De opbrengsten van deze gesprekken worden gebundeld en gedeeld met zorgprofessionals en beleidsmakers, met als doel hen te informeren over de zorgen en ideeën van jongeren.

 

Voor Curason pa Curason werkt de Heart-Centered Leadership Foundation samen met hulpverlenende organisaties op Aruba zoals Respaldo, de Sociaal Psychiatrische Dienst en Directie Sociale Zaken. Deze partijen leveren de meest actuele informatie over de sociale kaart aan, worden betrokken bij het vormgeven van de inhoud van de activiteiten en de worden ingeschakeld als duidelijk wordt dat een jongere hulp nodig heeft. Ook worden in het project trainingen gegeven aan docenten van deelnemende scholen om het onderwerp bespreekbaar te maken in de klas.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

De Heart-Centered Leadership Foundation weet een grote groep jongeren te bereiken en is goed ingebed in de lokale infrastructuur. De nadruk die de organisatie legt op maatschappelijk leiderschap is interessant en sterk. Het trainingsprogramma voor de peer educatoren is uitgebreid en intensief. Om de impact van het project maximaal te maken betrekt de Heart-Centered Leadership Foundation ook docenten en beleidsmedewerkers. Ook heeft de organisatie duidelijk voor ogen waar haar eigen rol ophoudt en waar die van hulpverlening begint.


Projecten

>
>