#VisitPrikko: co-creatieproject met jongeren in Presikhaaf

Jongeren maken van hun wijk een toeristische bestemming

Projectnaam #VisitPrikko: co-creatieproject met jongeren in Presikhaaf
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Nederlands Openluchtmuseum
Bijdrage van Fonds 21 € 24.000

Het Nederlands Openluchtmuseum, Presikhaaf University in Arnhem en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland werken samen om de relatie tussen jongeren van 16 tot 25 jaar uit de Arnhemse wijk Presikhaaf (door jongeren uit de wijk zelf Prikko genoemd) en het museum te versterken. In het project VisitPrikko doen jongeren nieuwe ervaringen en vaardigheden op, vergroten ze hun netwerk en ontdekken ze erfgoed. De jongeren krijgen de opdracht om van hun wijk een toeristische bestemming te maken, een bijdrage te leveren aan het imago van Presikhaaf en de drempel te verlagen voor bewoners om het Openluchtmuseum te bezoeken.

Bestemming Presikhaaf

VisitPrikko draait om een projectteam van vijftien jongeren uit Presikhaaf. Zij worden door Presikhaaf University geselecteerd vanwege hun motivatie, talenten en de groepen jongeren die zij representeren en kunnen bereiken. Onder begeleiding van experts maken de deelnemers van Presikhaaf een toeristische bestemming. Hiertoe zetten ze zelf een lokale VVV op met informatie over de wijk, het aanwezige erfgoed en de geschiedenis. Ook maken ze een tentoonstelling over Presikhaaf en organiseren ze tijdens de zomervakantie activiteiten voor bezoekers van buiten de wijk, waarbij ontmoetingen met bewoners centraal staan. De deelnemende jongeren krijgen ook de taak andere jongeren bij het project te betrekken via social media.

 

VisitPrikko is een cocreatieproject: het Openluchtmuseum, de jongeren en het Kenniscentrum hebben een gelijkwaardige rol in het projectteam. De voortgang van het project wordt goed gemonitord. Na afloop van het project wil het Openluchtmuseum de samenwerking met Presikhaaf University voortzetten en mogelijkheden onderzoeken om ook in andere wijken actief te worden.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

VisitPrikko sluit goed aan bij de pijler Jongeren & Maatschappij. Jongeren in Presikhaaf kampen vaak met forse onderwijsachterstanden en komen nauwelijks in aanraking met erfgoed en cultuur. Het is een wijk met vrij veel problemen. Het project legt zo veel mogelijk eigenaarschap bij de jongeren, van begin tot eind. Dit is goed voor hun talentontwikkeling, arbeidsmarktoriëntatie, netwerk en zelfbeeld.

 


Projecten

>
>