Wurdspøken

Hiphop in dialect

Projectnaam Wurdspøken
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager De Nieuwe Oost | pop
Bijdrage van Fonds 21 € 20.000

Wurdspøken is een hiphopproject voor jongeren (18-30 jaar) uit Friesland, Groningen, Drenthe, Gelderland en Overijssel op het snijvlak van taalvaardigheid, meertaligheid en dialect. Het project focust zich op het onderzoeken van verschillende talen en daagt jongeren uit om creatieve en maatschappelijk relevante teksten te schrijven. Wurdspøken is een initiatief van De Nieuwe Oost, Cultuur Oost, Stichting Kunst & Cultuur, Popfabryk en Urban House Groningen. Zij willen streektaal en dialect op een hedendaagse manier integreren en actualiseren. De titel Wurdspøken is een verbastering van spoken word, het Friese ‘wurd’ en het Twentse høken (uit je dak gaan).

Meertaligheid

Aan Wurdspøken doen vijftien jongeren mee met talent en passie voor rap of spoken word. Zij onderzoeken wat de invloed is van taal, dialect en meertaligheid op muziek en spoken word. De jongeren ontmoeten elkaar tijdens tweedaagse co-writing camps die vier keer op een andere locatie worden georganiseerd. Tijdens deze werkweekenden worden de deelnemers gekoppeld aan streektaalzangers en -dichters, onder wie Elmar Kuiper (Friesland), André Manuel (Overijssel), Olaf Vos (Groningen) en Leon Moorman (Drenthe). De co-writing camps resulteren in een mixtape, die zowel digitaal als op cassette wordt uitgebracht. De mixtape bevat ongeveer twintig opnames. Wurdspøken sluit af met een exclusieve liveshow, die te zien zal zijn op verschillende poppodia en festivals in Noord- en Oost-Nederland.

 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Wurdspøken binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Wurdspøken heeft een interessante, innovatieve invalshoek ten aanzien van taalvaardigheid. Deelnemers worden aangemoedigd creatief om te gaan met meertaligheid en hun schrijfvaardigheid te ontwikkelen. Het project maakt gebruik van de populariteit van hiphop en spoken word om jongeren te betrekken bij taal en meertaligheid. De invulling van de werkweekenden is goed doordacht en ze worden begeleid door ervaren docenten. Het koppelen van jongeren aan streekartiesten is eveneens interessant.

 


Projecten

>
>