Jongere met bankbiljetten in handen

Get a Grip uitrol

Jongeren begeleid naar financiële zelfredzaamheid

Projectnaam Get a Grip uitrol
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Vereniging Humanitas
Bijdrage van Fonds 21 € 40.000
€ 32.641

Hoe zorg je ervoor dat je elke maand voldoende geld hebt voor je verplichtingen en het liefst ook nog wat overhoudt om andere, leuke dingen te doen? Het project Get a Grip van Vereniging Humanitas zet in op het vroeg signaleren en begeleiden van jongeren tussen de 16 en 26 jaar met een financiële hulpvraag. Elke deelnemer wordt gekoppeld aan een getrainde vrijwilliger van Humanitas. Deze vrijwilligers nemen niet de financiële administratie over van de jongeren, maar helpen hen met geld om te gaan. Het doel hiervan is om jongeren zelfredzaam te maken en te voorkomen dat ze schulden krijgen.

 

Fonds 21 steunt dit project met een tweejarige toekenning.

Financiële zelfredzaamheid

Het bereiken en begeleiden van jongeren naar financiële zelfredzaamheid vraagt om een heel andere aanpak dan bij volwassenen. De vrijwilligers die de deelnemers individueel begeleiden worden dan ook geselecteerd op hun affiniteit met jongeren. Uitgangspunt hierbij vormt een goede matching tussen vrijwilliger en deelnemer. De duur van het project verschilt per deelnemer, maar is gemiddeld tussen een halfjaar en een jaar. Begeleiding is bij aanvang meestal één keer per week twee uur. Tussentijds organiseren coördinatoren intervisiebijeenkomsten voor vrijwilligers. De werkwijze van Get a Grip is de afgelopen 2,5 jaar ontwikkeld en uitgevoerd in tien gemeenten. De komende twee jaar wordt het project opgeschaald naar veertien nieuwe gemeenten. Het doel is 280 jongeren te begeleiden.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Humanitas heeft een groot landelijk netwerk, veel naamsbekendheid en veel kennis over vrijwillige coaching en financiële problemen. De werkwijze van Get a Grip bevat veel training, intervisie en maatwerk. Ook is het sterk gericht op het coachen van de jongeren in plaats van het overnemen en oplossen van geldproblemen.

 


Projecten

>
>