Onze pijlers

Fonds 21 wil een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving van nu. Ons beleid richt zich op drie pijlers: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie. Met een donatiebudget van € 11,5 miljoen ondersteunen wij projecten van professionele culturele instellingen en van organisaties die met hun initiatieven de zelfredzaamheid van jongeren stimuleren.

Kunst & Cultuur

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor onze samenleving; ze kunnen inspireren, verbinden en nieuwe inzichten geven. Kunst en cultuur zijn van en voor ons allemaal. Daarom vinden we dat ze voor iedereen in onze samenleving toegankelijk moeten zijn. Fonds 21 steunt projecten op een groot aantal gebieden, van videokunst tot opera en van spoken word tot klassieke schilderkunst. Topkwaliteit, vernieuwing en het bereiken van een nieuw of ander publiek zijn daarbij belangrijk voor ons. Ook zijn we scherp op de kansen en uitdagingen van deze tijd. Zo is diversiteit in brede zin voor ons geen loze kreet, maar proberen we het in ons beleid écht handen en voeten te geven. We voelen een verantwoordelijkheid om met onze projecten een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Verder hebben we bij de beoordeling van projecten oog voor eerlijke betaling van de makers. We hanteren daarom alle culturele codes.

 

Jongeren & Maatschappij

De samenleving verandert voortdurend en wordt steeds complexer. Ook voor jongeren. De plek van je wieg kan sterk bepalen welke kansen je krijgt. Opgroeien brengt zo de nodige uitdagingen met zich mee. Fonds 21 wil dat alle jongeren hun toekomst optimaal kunnen vormgeven. Daarom ondersteunen we projecten die het leven van jongeren tussen de 12 en 30 jaar verrijken. Wij vinden het belangrijk dat jongeren de kans krijgen hun grenzen te verleggen en nieuwe ervaringen, vaardigheden en kennis kunnen opdoen. Onze vier speerpunten zijn: jongerenparticipatie en democratie, emancipatie en acceptatie van ondervertegenwoordigde groepen, brede talentontwikkeling van jongeren, mentaal welzijn van jongeren. Hiernaast ondersteunen wij ook projecten die het leesplezier van jongeren bevorderen. 

 

Kunst & Educatie

Fonds 21 hecht veel waarde aan de impact van kunst. Impact door kunst als middel, om méé te leren. Maar ook de impact van kunst op zich, waar weer veel óver te leren is. Het belang hiervan onderstrepen we met Kunst & Educatie, de pijler waarin we ruimte geven aan organisaties die opereren op het snijvlak Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Binnen Kunst & Educatie steunen we initiatieven die professionele kunst als basis hebben en daarnaast bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording. Dit zijn zowel kunsteducatieprojecten als projecten waarin een (maatschappelijk) onderwerp wordt geagendeerd aan de hand van professionele kunst. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven waarin kinderen en volwassenen na het bezoeken van een tentoonstelling zelf kunst maken en projecten waarin jonge bewoners van asielzoekerscentra creatieve workshops volgen. Ook ondersteunen we trajecten waarin groepen jongeren (langdurig) inhoudelijk betrokken worden bij een kunstinstelling of theatergezelschap met verdiepende lesprogramma's.

 

Fonds 21 heeft speciale aandacht voor kunsteducatieprojecten die zich richten op mbo-studenten. Het is een groep die veelal wordt vergeten en waarvoor nog weinig aanbod is. Fonds 21 wil professionele kunstinstellingen stimuleren om kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Door projecten te steunen die zich richten op deze doelgroep willen we bijdragen aan een aanzienlijke stijging van mbo-studenten in kunstinstellingen; niet alleen achter de schermen, maar ook als enthousiast en betrokken publiek.

Foto: Florian Joahn (Holland Festival)

Projecten

>
>