Bestuur, RvT & Commissies

Het bestuur van Fonds 21 bestaat uit:

 

Henk Christophersen, directeur-bestuurder

 

 

De raad van toezicht van Fonds 21 bestaat uit:

 

Els H. Swaab, voorzitter

Jet Bussemaker, vicevoorzitter

Ewoud Goudswaard

Nol Hoevenaars

Commissie Kunst & Cultuur

 

Dorien van de Pas

Aynouk Tan

Dianne Zuidema

Commissie Jongeren & Maatschappij

 

Martin van Engel

Frank Maas

Yvonne van Sark