Bestuur, RvT & Commissies

Het bestuur van Fonds 21 bestaat uit:

 

Henk Christophersen, directeur-bestuurder

 

 

De raad van toezicht van Fonds 21 bestaat uit:

 

Els H. Swaab, voorzitter

Jet Bussemaker, vicevoorzitter

Ewoud Goudswaard

Nol Hoevenaars

Commissie Toewijzing Kunst & Cultuur

 

Hicham Khalidi

Dorien van de Pas

Dianne Zuidema

Commissie Toewijzing Jongeren & Maatschappij

 

Martin van Engel

Frank Maas

Yvonne van Sark