Over Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en betrokken fonds dat door het steunen van projecten een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. We ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed en/of nieuw publiek weten te bereiken. De naam Fonds 21 onderstreept ons profiel: focus op de actualiteit en de samenleving van de 21e eeuw.

 

Ons beleid richt zich op drie pijlers: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie. Met een jaarlijks donatiebudget van € 11,5 miljoen steunen we zowel grote, spraakmakende initiatieven als projecten met een minder groot bereik. Overal in Nederland. Kunstprojecten én projecten die de maatschappelijke kansen van jongeren (12-30 jaar) verbeteren. Steeds met dezelfde insteek: betekenis toevoegen aan onze samenleving.

 

Betrokken partner

Fonds 21 is meer dan alleen financier. We zijn ook een betrokken partner die ontwikkelingen stimuleert en lacunes signaleert en agendeert. Zo initiëren we jaarlijks programmaregelingen waarmee we een impuls geven aan actuele thema’s met een evidente meerwaarde voor een of meer sectoren. De programmaregelingen dragen bovendien bij aan kennisdeling over actuele onderwerpen, doordat we de opgedane kennis overdragen aan andere professionele instellingen. Dat doen we onder meer met onze digitale dossiers. Deze dossiers bevatten informatie over fondsinitiatieven en relevante onderwerpen voor de culturele sector en het jongerendomein. Kennis en informatie wordt per onderwerp ontsloten en geduid en is voor iedereen beschikbaar.

 

Budget

Het donatiebudget wordt beschikbaar gesteld door Stichting Beheer SNS REAAL. Het donatiebudget voor 2024 bedraagt € 11,5 miljoen. Stichting Beheer SNS REAAL heeft ‘het doen van uitkeringen met een sociale of ideële strekking’ als statutaire doelstelling. Daarbij is vastgelegd dat Stichting Beheer deze uitkeringen doet via de Stichting Fonds 21. Het vermogen van Stichting Beheer wordt op een duurzame wijze belegd.

Historie

In 1998 richtte bank-verzekeraar SNS REAAL het SNS REAAL Fonds op. Na de nationalisatie van de bank-verzekeraar in 2013 veranderde de naam van het SNS REAAL Fonds naar Fonds 21. Door de naamsverandering in 2014 wordt de onafhankelijkheid van het fonds benadrukt. Ook werd een nieuw beleid geïntroduceerd met de focus op twee pijlers: Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. In 2020 is daar de pijler Kunst & Educatie aan toegevoegd.

Over Fonds 21

Veelgestelde vragen

Wat doet Fonds 21?

Fonds 21 is een ondernemend en betrokken fonds dat door het steunen van projecten een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Ons beleid richt zich op drie pijlers: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie.

Is Fonds 21 een privaat of een publiek fonds?

Fonds 21 is een privaat fonds. Het donatiebudget van Fonds 21 wordt beschikbaar gesteld vanuit privaat vermogen. Enkele voorbeelden van andere private fondsen zijn Adessium, VandenEnde Foundation en VSBfonds.

De Rijksoverheid ondersteunt culturele instellingen via zes publieke fondsen, dit zijn: Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Nederlands Letterenfonds.

Wat is het beschikbare donatiebudget van Fonds 21?

Jaarlijks besteedt Fonds 21 circa € 11,5 miljoen aan de doelstelling.

Staat uw vraag er niet bij?

Met vragen kunt u altijd contact opnemen met Fonds 21 via (030) 233 76 00 of per mail op info@fonds21.nl.