woensdag 20 april 2022

Aankondiging: stimuleringsregeling lhbtiq+ jongeren

Foto: Campagnebeeld van Studio 52nd - Fok Me Hokje

Kansengelijkheid van jongeren is een belangrijk thema voor Fonds 21. Wij zien dat er groepen jongeren zijn die meer te verduren krijgen dan anderen: om die reden ondersteunen wij sinds 2021 projecten die zich richten op de emancipatie en positie van minderheidsgroepen. Queer jongeren krijgen in Nederland nog steeds te maken met discriminatie, uitsluiting en onbegrip. Dit staat een goede ontwikkeling in de weg.


Fonds 21 vindt het daarom belangrijk dat er stevige, impactvolle projecten zijn die werken aan de emancipatie en acceptatie van lhbtiq+ jongeren. Dit jaar organiseren we dit jaar binnen onze pijler Jongeren & Maatschappij een stimuleringsregeling die zich richt op de bestendiging van dit soort projecten. Bij bestendiging kun je dan bijvoorbeeld denken aan verbetering en onderbouwing van de methodiek, effectmeting, betere samenwerking met stakeholders, verduurzaming van de financiering, lobby, of capaciteitsversterking.

 

Anders dan binnen ons reguliere beleid is de stimuleringsregeling op uitnodiging: Fonds 21 zal zelf de partijen benaderen die een plan kunnen voorleggen. Eind mei communiceren we meer details over de stimuleringsregeling. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Heleen Cousijn via heleen.cousijn@fonds21 of 030 - 23 37 613.