woensdag 6 januari 2016

Toekenning voor ‘I am, You are, Are we?’ van DOX

‘I am, You are, Are we?’ van DOX

Fonds 21 ondersteunt graag kwalitatief goede educatieprojecten van culturele instellingen. Dat doen wij binnen alle disciplines, zowel klein als groot. Met recent een toekenning van € 40.000 voor ‘I am, You are, Are we?’ van DOX.

 

Met dit project maken jongeren (VMBO-leerlingen) kennis met professionele podiumkunsten van interessante makers. ‘I am, You are, Are we?’ is een meerjarig educatietraject met een goede opbouw en doorlopende leerlijn. Het project heeft zowel een receptief als reflectief karakter, maar de nadruk ligt op het actieve, wat goed bij de doelgroep aansluit. DOX reageert vanuit de actualiteit en vanuit ontwikkelingen binnen jongerencultuur. De podiumtaal van DOX is energiek, fysiek, interdisciplinair, kwetsbaar en confronterend. Door intensief samen te werken met zes scholen is er een goede afstemming m.b.t. curricula en leerinhoud. Ook zorgt de samenwerking voor landelijke uitstraling, groot bereik en heeft deze een voorbeeldfunctie. Er wordt gebruik gemaakt van peer to peer educatie en viewpoint.