woensdag 15 januari 2020

Impact maken? Gebruik de Impact Makers Toolkit!

Wat is het doel van een project? Wie moet het zien of horen? Wie moet er bij een campagne worden betrokken en hoe kan worden gemeten of de doelen ook zijn gehaald? Fonds 21 vindt het belangrijk dat organisaties voor hun gesteunde project impactvolle campagnes voeren en de maatschappelijke waarde ervan inzichtelijk maken. Het steunen van projecten die van betekenis zijn voor publiek en samenleving draagt bij aan de doelstelling van Fonds 21 om een positieve bijdrage te leveren aan samenleving van de 21e eeuw. Om het belang van impact te onderstrepen heeft Fonds 21 daarom als partner en financier bijgedragen aan de realisatie van de online toolkit Impact Makers. Deze laagdrempelige toolkit is bedoeld voor makers, impactproducenten en iedereen die meer wil weten over het definiëren en zichtbaar maken van sociale verandering door impactcampagnes. Het is een instrument om een goed impactplan te maken, de resultaten te evalueren en erover te rapporteren. De toolkit is nu te gebruiken en staat hier.

Impact

Impact Makers is een organisatie die samen met makers strategieën en campagnes rond producties ontwikkelt om deze een maximale maatschappelijke impact mee te geven. In de toolkit is veel expertise verzameld die in de afgelopen jaren is opgedaan met impactproductie. Voorbeelden hiervan zijn de documentaires De Akbarstraat, De Man die Achter de Horizon Keek, Ik Alleen in de Klas de serie Schuldig en de theatervoorstelling In Vrede. De toolkit is ontwikkeld in samenwerking met adviesbureau Avance Impact en mediacollectief Zesbaans. De toolkit is uitgebreid getest met verschillende groepen makers en producenten, en daarom heel gebruiksvriendelijk.

 

 De toolkit is een hulpmiddel om:

  • tot een concreet plan te komen voor een impactcampagne
  • een opzet te maken voor evaluatie van de campagne
  • op duidelijke en aantrekkelijk manier over gemaakte impact te rapporteren.

 

Op basis van bovenstaande drie punten wordt een strategie uitgestippeld en kan de impact van een campagne zichtbaar gemaakt worden. Op de website vind je verder een bibliotheek met best practices, handleidingen, tips en inspirerende voorbeelden van impactrapportages. De komende tijd trekt Impact Makers met de toolkit workshops het land in.