woensdag 13 april 2022

Nieuwe collega: Shiko Boxman

Shiko Boxman is begonnen als coördinator kennisdeling bij Fonds 21! Shiko studeerde geschiedenis aan de UvA met een sterke focus op de (koloniale) geschiedenis van zuidelijk Afrika. Tijdens zijn studie raakte hij betrokken bij CinemAsia Film Festival waar hij na lang een verblijf in het buitenland terugkeerde als algemeen directeur. Naast dit festival was hij actief bij meerdere culturele instellingen zoals Movies that Matter, Amsterdam Fringe Festival en Studio eXp. Naast zijn werk bij Fonds 21 is hij zakelijk leider bij het Rotterdamse House of Urban Arts.

 

“Kennisdeling in de sector is van groot belang! Daarom ben ik blij dat ik samen met het fonds en aanvragers mag werken aan een sectorbreed kennisdelingsnetwerk waarin instellingen en professionals van elkaar mogen leren. De kunst- en cultuursector staat momenteel voor een transformatie die de toekomst van onze mooie sector zal gaan bepalen, ik ben erg blij dat ik hier een faciliterende rol in mag spelen.”