dinsdag 31 mei 2016

Jaarverslag 2015 online

Fonds 21 kijkt met een tevreden blik terug op 2015. Ook vorig jaar hebben wij weer vele belangrijke en interessante kunst- en cultuurprojecten, maar ook maatschappelijke projecten mogelijk kunnen maken. 


2015 was het jaar waarin wij maar liefst 1026 aanvragen mochten ontvangen. Na zorgvuldige overwegingen, ontvingen 339 projecten een financiële bijdrage van in totaal € 9.972.236. 

 

In het Jaarverslag 2015 vindt u naast de zakelijke gegevens, een lijst van alle gehonoreerde projecten. Ook ons beleid en onze activiteiten op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij komen uitgebreid aan bod.

Wat doet Fonds 21?

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.