Een positieve
bijdrage leveren
aan de samenleving van nu

Wat doet Fonds 21?

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Betrokken partner

Naast financier, zijn wij daarbij ook een betrokken partner en adviseur, met scherp zicht op de kansen en uitdagingen van nu. Met wisselende programmaregelingen springen wij in op actuele thema’s die een nieuwe en waardevolle impuls geven aan de verschillende sectoren.

Over Fonds 21

Historie

Fonds 21 komt voort uit SNS REAAL Fonds, dat in 1998 werd opgericht door bank-verzekeraar SNS REAAL. In de loop van 2014 kreeg het fonds een nieuwe naam: Fonds 21. De oude naam van het fonds en de naam van de oprichter SNS REAAL werden door het publiek vaak door elkaar gehaald. Dit leidde regelmatig tot onduidelijkheid en vragen. Om de onafhankelijkheid van het fonds te benadrukken is gekozen voor de nieuwe naam Fonds 21.

Budget

Het donatiebudget wordt beschikbaar gesteld door Stichting Beheer SNS REAAL. Het donatiebudget voor 2020 bedraagt € 10,4 miljoen. Stichting Beheer SNS REAAL heeft ‘het doen van uitkeringen met een sociale of ideële strekking’ als statutaire doelstelling. Daarbij is vastgelegd dat Stichting Beheer deze uitkeringen doet via de Stichting Fonds 21.

 

Op onze projectenpagina vindt u een overzicht van projecten die door Fonds 21 worden gesteund. Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor financiële steun? Lees dan onze voorwaarden.