Wat doet Fonds 21?

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Betrokken partner

Naast financier, zijn wij daarbij ook een betrokken partner en adviseur, met scherp zicht op de kansen en uitdagingen van nu. Met wisselende programmaregelingen springen wij in op actuele thema’s die een nieuwe en waardevolle impuls geven aan de verschillende sectoren.

Over Fonds 21

Budget

Het donatiebudget wordt beschikbaar gesteld door Stichting Beheer SNS REAAL. Het donatiebudget voor 2021 bedraagt € 10,6 miljoen. Stichting Beheer SNS REAAL heeft ‘het doen van uitkeringen met een sociale of ideële strekking’ als statutaire doelstelling. Daarbij is vastgelegd dat Stichting Beheer deze uitkeringen doet via de Stichting Fonds 21. Het vermogen van Stichting Beheer wordt op een duurzame wijze belegd.

Historie

In 1998 richtte bank-verzekeraar SNS REAAL het SNS REAAL Fonds op. Na de nationalisatie van de bank-verzekeraar in 2013 veranderde de naam van het SNS REAAL Fonds naar Fonds 21. Door de naamsverandering in 2014 wordt de onafhankelijkheid van het fonds benadrukt. Ook werd een nieuw beleid geïntroduceerd met de focus op twee pijlers: Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

 

 

Op onze projectenpagina vindt u een overzicht van projecten die door Fonds 21 worden gesteund. Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor financiële steun? Lees dan onze voorwaarden.