Wat doet Fonds 21?

Fonds 21 is een ondernemend en betrokken fonds dat door het steunen van projecten een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. We ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, passend en/of nieuw publiek weten te bereiken. De naam Fonds 21 onderstreept ons profiel: focus op de actualiteit en de samenleving van de 21e eeuw.

 

Ons beleid richt zich op drie pijlers: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie. Met een jaarlijks donatiebudget van ruim € 10 miljoen steunen we zowel grote, spraakmakende initiatieven als projecten met een minder groot bereik. Overal in Nederland. Kunstprojecten én projecten die de maatschappelijke kansen van jongeren (12-30 jaar) verbeteren. Steeds met dezelfde insteek: betekenis toevoegen aan onze samenleving.

 

Betrokken partner

Fonds 21 is meer dan alleen financier. We zijn ook een betrokken partner die ontwikkelingen stimuleert en lacunes signaleert en agendeert. Zo initiëren we jaarlijks programmaregelingen waarmee we een impuls geven aan actuele thema’s met een evidente meerwaarde voor een of meer sectoren. De programmaregelingen dragen bovendien bij aan kennisdeling over actuele onderwerpen, doordat we de opgedane kennis overdragen aan andere professionele instellingen. Dat doen we onder meer met onze digitale dossiers. Deze dossiers bevatten informatie over fondsinitiatieven en relevante onderwerpen voor de culturele sector en het jongerendomein. Kennis en informatie wordt per onderwerp ontsloten en geduid en is voor iedereen beschikbaar.

 

Kunst & Cultuur

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor onze samenleving; ze kunnen inspireren, verbinden en nieuwe inzichten geven. Kunst en cultuur zijn van en voor ons allemaal. Daarom vinden we dat ze voor iedereen in onze samenleving toegankelijk moeten zijn. Fonds 21 steunt projecten op een groot aantal gebieden, van videokunst tot opera en van spoken word tot klassieke schilderkunst. Topkwaliteit, vernieuwing en het bereiken van een nieuw of ander publiek zijn daarbij belangrijk voor ons. Ook zijn we scherp op de kansen en uitdagingen van deze tijd. Zo is diversiteit in brede zin voor ons geen loze kreet, maar proberen we het in ons beleid écht handen en voeten te geven. We voelen een verantwoordelijkheid om met onze projecten een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Verder hebben we bij de beoordeling van projecten oog voor eerlijke betaling van de makers. We hanteren daarom alle culturele codes.

 

Jongeren & Maatschappij

De samenleving verandert voortdurend en wordt voor jongeren steeds complexer. De plek van je wieg kan sterk bepalen welke kansen je krijgt. Opgroeien brengt zo de nodige uitdagingen met zich mee. Fonds 21 wil dat iedere jongere zijn of haar toekomst optimaal kan vormgeven. Daarom ondersteunen we projecten voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar die een zetje kunnen gebruiken. Wij vinden het belangrijk dat deze jongeren de kans krijgen hun grenzen te verleggen en nieuwe ervaringen, vaardigheden en kennis kunnen opdoen. Zo dragen we bij aan projecten die met jongeren aan de slag gaan met mediawijsheid of met het voorkomen van armoede en schulden. Ook steunen we maatjesprojecten, initiatieven die zich richten op arbeidsmarktoriëntatie en projecten die bijdragen aan het leesplezier van jongeren.  

 

Kunst & Educatie

Fonds 21 hecht veel waarde aan de impact van kunst. Impact door kunst als middel, om méé te leren. Maar ook de impact van kunst op zich, waar weer veel óver te leren is. Het belang hiervan onderstrepen we met Kunst & Educatie, de pijler waarin we ruimte geven aan organisaties die opereren op het snijvlak Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Binnen Kunst & Educatie steunen we initiatieven die professionele kunst als basis hebben en daarnaast bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording. Dit zijn zowel kunsteducatieprojecten als projecten waarin een (maatschappelijk) onderwerp wordt geagendeerd aan de hand van professionele kunst. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven waarin kinderen en volwassenen na het bezoeken van een tentoonstelling zelf kunst maken en projecten waarin jonge bewoners van asielzoekerscentra creatieve workshops volgen. Ook ondersteunen we trajecten waarin groepen jongeren (langdurig) inhoudelijk betrokken worden bij een kunstinstelling of theatergezelschap met verdiepende lesprogramma's.

 

Fonds 21 heeft speciale aandacht voor kunsteducatieprojecten die zich richten op mbo-studenten. Het is een groep die veelal wordt vergeten en waarvoor nog weinig aanbod is. Fonds 21 wil professionele kunstinstellingen stimuleren om kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Door projecten te steunen die zich richten op deze doelgroep willen we bijdragen aan een aanzienlijke stijging van mbo-studenten in kunstinstellingen; niet alleen achter de schermen, maar ook als enthousiast en betrokken publiek.

 

 

Op onze projectenpagina vindt u een overzicht van projecten die door Fonds 21 worden gesteund. Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor financiële steun? Lees dan onze voorwaarden.

Over Fonds 21

Budget

Het donatiebudget wordt beschikbaar gesteld door Stichting Beheer SNS REAAL. Het donatiebudget voor 2021 bedraagt € 10,6 miljoen. Stichting Beheer SNS REAAL heeft ‘het doen van uitkeringen met een sociale of ideële strekking’ als statutaire doelstelling. Daarbij is vastgelegd dat Stichting Beheer deze uitkeringen doet via de Stichting Fonds 21. Het vermogen van Stichting Beheer wordt op een duurzame wijze belegd.

Historie

In 1998 richtte bank-verzekeraar SNS REAAL het SNS REAAL Fonds op. Na de nationalisatie van de bank-verzekeraar in 2013 veranderde de naam van het SNS REAAL Fonds naar Fonds 21. Door de naamsverandering in 2014 wordt de onafhankelijkheid van het fonds benadrukt. Ook werd een nieuw beleid geïntroduceerd met de focus op twee pijlers: Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.