zondag 6 maart 2016

Bazen Verbazen met een persoonlijk verhaal

Wat zijn je kwaliteiten en hoe laat je die zien aan potentiële werkgevers? ‘Bazen Verbazen’ daagt jongeren in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, MBO-1 en zorginstellingen uit om zichzelf op een positieve manier te presenteren. Vaak hebben deze jongeren nog veel achterstand tot de arbeidsmarkt. Met een persoonlijk verhaal leren ze potentiële werkgevers op een creatieve manier te verbazen. ‘Bazen Verbazen’ is een initiatief van Fonds 21 en Instituut Gak, dat door Diversion wordt uitgerold in samenwerking met CNV Jongeren en Maas Theater en dans.

Contact

Door de Participatiewet worden jongeren gestimuleerd om aan het werk te gaan. Toch is het vaak lastig om in contact te komen met werkgevers. ‘Bazen Verbazen’ helpt om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het project is er voor scholen en zorginstellingen die een brug willen slaan tussen hun jongeren en potentiële werkgevers.

Opzet

Tijdens twee workshops dagen peer educators en cultuurmakers de jongeren uit om hun persoonlijke verhaal op een creatieve manier te vertellen. Samen denken ze na over vragen als ‘Wie ben ik? Wat kan ik?’ en ‘Wat heb ik nodig?’. Tijdens de workshops ontwikkelen ze een creatief wedstrijdplan waarmee zij zich aan werkgevers kunnen presenteren. De winnende groepen voeren het plan uit tot een creatief eindproduct, waarna de jongeren zichzelf aan potentiële werkgevers presenteren.

 

Meer informatie over dit project op www.bazenverbazen.nl 
Bazen Verbazen is ook te vinden op Facebook en Twitter.