woensdag 27 juli 2016

Spielerei: kunst om mee te spelen

Kunst om mee te spelen, dat is hoe de tentoonstelling Spielerei in cultureel centrum SCHUNCK in Heerlen het beste kan worden omschreven. Spielerei is een internationale groepstentoonstelling vol interactieve, kinetische en op-art gerelateerde kunst uit de jaren ‘50 tot en met ’70. Uitgangspunt is het Franse kunstenaarscollectief GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel, 1960-1968), dat de toeschouwer wilde activeren en bevrijden middels kunstobjecten waarbij een handeling moest worden verricht.

 

Fonds 21 steunt dit project met € 20.000

Primeur in Nederland

Het is voor het eerst dat er in Nederland  kunstwerken van GRAV te zien zijn. Het werk van Julio Le Parc, Yvaral, François Morellet, Francisco Sobrino, Joël Stein en Horacio Garcia Rossi is niet alleen te bezichtigen, het mag ook worden aangeraakt. Het GRAV-collectief wilde de kunst op die manier dichter bij het publiek brengen. Naast de kunstwerken van GRAV is er ook werk te zien van tijdgenoten die het publiek ook aanspoorden tot het doen van een handeling. Met een sprong naar het hier en nu wordt gekeken welke invloed GRAV heeft op hedendaagse kunstenaars. De tentoonstelling Spielerei toont het werk van onder anderen GRAV, Henk Peeters, Dieter Hacker, Rolf Glasmeier, Gerhard von Graevenitz en Frederick Duerinck.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Spielerei sluit aan bij de criteria van Fonds 21. De tentoonstelling is het sluitstuk van het programma Push and Pull dat de interactie tussen publiek en hedendaagse kunst centraal stelt. Spielerei toont het werk van kwalitatief goede kunstenaars en combineert heden en verleden. De kunstwerken van het collectief GRAV worden voor het eerst aan het Nederlands publiek getoond.

Data en locatie

De tentoonstelling Spielerei is te zien van 28 augustus tot 27 november in SCHUNCK Glaspaleis in Heerlen. Voor informatie over de tentoonstelling en kaarten: http://schunck.nl/