Beeldende Kunsten & Vormgeving

Onder Beeldende Kunsten & Vormgeving vallen de disciplines beeldende kunst, (grafische) vormgeving, fotografie, mode, architectuur en interdisciplinaire projecten. Zowel projecten met eigentijdse als kunsthistorische onderwerpen komen in aanmerking.

Bekijk gesteunde projecten binnen dit aandachtsgebied.

VOOR ALLE KUNST- & CULTUURPROJECTEN GELDT

 

 • Professionaliteit: de aanvrager is een professionele kunst- of cultuurinstelling en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat.
 • Kwaliteit: er is sprake van een hoge mate van artistieke kwaliteit.
 • Publiek: het project heeft als doel professionele kunst & cultuur toegankelijk te maken voor een breed en/of nieuw publiek.
 • Actualiteit: het project heeft actualiteitswaarde, is relevant, onderscheidend en heeft urgentie en is van aanvullend belang binnen het bestaande kunst- en cultuuraanbod in Nederland.
 • Het project wordt tot stand gebracht door uitsluitend professionele makers en uitvoerenden.
 • Uit het projectplan blijkt professionele en zakelijke kwaliteit.
 • Het project heeft een landelijk bereik; het project bereikt publiek uit het hele land.
 • Projecten die plaatsvinden in regio’s waar relatief gezien weinig kunst- en cultuuraanbod is hebben een pré.
 • Een festival heeft een meerdaagse programmering met een overkoepelende artistieke visie.
 • Een publicatie sluit aan bij het inhoudelijke beleid van Fonds 21. D.w.z. het onderwerp betreft kunst of cultuur (Podiumkunsten, Beeldende Kunsten & Vormgeving, Literaire Kunsten of Film, Mediakunst & Digitale Cultuur) gericht op het Nederlandse publiek. Specifieke criteria publicaties.

 

 

BEELDENDE KUNSTEN & VORMGEVING

 

Onder Beeldende Kunsten & Vormgeving vallen de disciplines beeldende kunst, (grafische) vormgeving, fotografie, mode, architectuur en interdisciplinaire projecten. Zowel projecten met eigentijdse als kunsthistorische onderwerpen komen in aanmerking. 

 

 

Specifiek voor Beeldende Kunsten & Vormgeving geldt

 

HEDENDAAGSE KUNST

 • Fonds 21 past actief de richtlijn kunstenaarshonoraria toe. Bij projecten met werk van beeldend kunstenaars, met een praktijk in Nederland, toetsen we of de richtlijn wordt onderschreven en toegepast. Fonds 21 weegt dit aspect mee in de beoordeling van de aanvraag.

 

BEGROTING

 • Fonds 21 vraagt om een overzichtelijk, realistisch en gespecificeerd overzicht van de projectkosten en –inkomsten (dekking). Een toelichting hierop is hier te downloaden.

Projecten

>
>