maandag 16 januari 2023

Cultuurloket DigitALL investeert in 2023 € 6,8 miljoen in digitalisering in cultuursector

Het nieuwe publiek-private Cultuurloket DigitALL stelt in 2023 6,8 miljoen euro beschikbaar aan de cultuursector voor digitalisering. Cathelijne Broers, woordvoerder namens Cultuurloket DigitALL: “Dat geld is beschikbaar als ontwikkel- en projectbijdragen voor theaters, muziekpodia, musea, filmtheaters, festivals en producenten van professionele podiumkunsten die contact met hun publiek willen versterken via digitalisering. Daarmee maken we de instellingen weerbaarder, wat van groot belang is in de huidige onzekere tijd waarin veel van hen in zwaar weer verkeren. In 2022 hebben we al de eerste 20 cultuurinstellingen ondersteund met een bijdrage voor hun digitale projecten, maar de belangstelling voor onze donaties is zo groot dat we ons het afgelopen jaar ook hebben ingespannen om nieuwe financiers te vinden. Dat leidde onder meer tot een structurele bijdrage van 2 miljoen euro per jaar van het ministerie van OC&W, waarmee we heel blij zijn.”

Gunay Uslu: “Verrijken culturele leven en toegankelijkheid vergroten”

Staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu: "Digitalisering biedt kansen voor de culturele sector. Het is een groot nieuw podium voor makers, waar ze aan een breed publiek hun werk kunnen tonen. Maar dat niet alleen. Ook nieuwe kunstvormen zijn mogelijk. En misschien nog wel het belangrijkste: het kan cultuur toegankelijker maken, drempels wegnemen, inspireren."

Weerbaarder en versterking relatie met publiek

Cathelijne Broers: “Sinds de lancering in april merkten we dat er binnen de cultuursector veel behoefte is aan bijdragen van ons nieuwe loket. We zijn dan ook vervroegd geopend, waardoor instellingen al vanaf september via onze site een donatie kunnen aanvragen, wat daarvoor alleen op uitnodiging kon.”

Zo ging in december al het door het loket gesteunde project Nu: Reality live, dat vaste Virtual Reality (VR)-installaties in reguliere filmtheaters opzet om deze kunstvorm naar een groter publiek te brengen. Daarnaast ontvingen festivals zoals ILFU, Summer Dance Forever en Festival Oude Muziek een bijdrage om hun digitale platformen te verbeteren waardoor ze ook publiek buiten de festivalperiode kunnen bereiken. Andere instellingen volgen een inhoudelijk begeleidingstraject om hun kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering te vergroten. Zo zijn alle projecten in verschillende stadia van ontwikkeling er op gericht nieuw publiek aan te trekken of de relatie met bestaand publiek te versterken of verrijken.

Unieke publiek-private samenwerking

Cultuurloket DigitALL is een unieke publiek-private samenwerking van Prins Bernhard Cultuurfonds, VriendenLoterij, Fonds 21, VSBfonds, VandenEnde Foundation, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Amsterdam, Stichting Zabawas en het Elise Mathilde Fonds. Het nieuwe publiek-private loket is vanaf april 2022 gestart voor een periode van drie jaar. Kijk voor meer informatie of het doen van een aanvraag op www.CultuurloketDigitALL.nl.