Dossier: Jongeren & Psychische Gezondheid

Fonds 21 legt extra focus op de psychische gezondheid van jongeren. Het is onze missie dat alle jongeren hun toekomst optimaal kunnen vormgeven. Daartoe steunen we projecten die bijdragen aan hun zelfredzaamheid. Sinds het uitbreken van de coronacrisis in 2020 kan dit niet zonder ook oog te hebben voor de mentale situatie van jongeren. In 2021 boden we daarom noodhulp met de stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona, waarna we het thema ook opnamen in ons reguliere beleid binnen de pijler Jongeren & Maatschappij.  

 

De getroffen maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen mogen dan vrijwel volledig achter ons liggen, dat betekent niet dat daarmee ook een einde is gekomen aan de gevolgen ervan op het mentale welzijn van jongeren. Integendeel, de impact van de pandemie op de psychische gezondheid van deze groep blijft enorm. Met het programma Jongeren & Psychische Gezondheid komt Fonds 21 opnieuw in actie. We steunen projecten die zich richten op het verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren tussen de 12 en 30 jaar en het tegengaan van eenzaamheid. Vanwege de urgentie en omvang van de problematiek mag het percentage van de bijdrage van Fonds 21 maximaal 50% van de begroting bedragen. Bekijk hier alle voorwaarden en criteria van het programma Jongeren & Psychische Gezondheid.

Voor wie is het programma Jongeren & Psychische Gezondheid?

Het programma Jongeren & Psychische Gezondheid is bedoeld voor professionele organisaties die actief werken met jongeren en die ervaring hebben met de thematiek. De begeleiding van de jongeren moet professioneel zijn, bij de beoordeling van de plannen leggen wij veel nadruk op pedagogische en didactische kwaliteit.  

Wat zijn de voorwaarden en criteria van het programma Jongeren & Psychische Gezondheid?

Alle voorwaarden en criteria van het programma vindt u hier

Welk bedrag mag er maximaal aangevraagd worden binnen het programma?

Het aangevraagde bedrag is minimaal € 10.000. Er is geen maximum. Het percentage van de bijdrage van Fonds 21 mag maximaal 50% van de totale begroting bedragen. De resterende dekking kan in de vorm van een (gekapitaliseerde) eigen bijdrage, inkomsten uit afname van het project of bijdragen van partners en/of andere financiers. 

Wat is de looptijd van het programma Jongeren & Psychische Gezondheid

Het programma Jongeren & Psychische Gezondheid loopt tot eind 2022. Aanvragen kunnen heel 2022 worden ingediend.    

Welke initiatieven hebben in 2021 van Fonds 21 een bijdrage ontvangen binnen de stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona?

In totaal hebben binnen de stimuleringsregeling in 2021 39 projecten gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 1.043.168. Hier vindt u een overzicht van alle toegekende projecten. 

Meer informatie

Het dubbelproject bestaat uit interactieve online theatergesprekken over jong zijn tijdens en na corona. De gemoedstoestand van deze generatie wordt weerspiegeld en inzichtelijk gemaakt door professionele podiumkunstenaars.