woensdag 29 september 2021

Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona: inzichten en opbrengsten

Tussen 1 maart en 1 juli 2021 initieerde Fonds 21 binnen de pijler Jongeren & Maatschappij de stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona. De acute en zorgwekkende stijging van het aantal jongeren dat zich ten gevolge van de coronamaatregelen eenzaam voelt en/of kampt met psychische klachten vormde de aanleiding van deze regeling. We merken dat de regeling veel heeft los gemaakt. Organisaties uit heel Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk, lokaal en landelijk opererend, voor ons bekende en onbekende aanvragers, wisten ons vanaf de eerste dag van de regeling te vinden. In totaal hebben 231 verschillende organisaties op de regeling gereageerd. We hebben hiervan 39 projecten kunnen steunen voor een totaalbedrag van € 1.043.168. Het zijn cijfers waaruit blijkt dat de stimuleringsregeling inspringt op een urgente behoefte. Tegelijkertijd is de massale animo voor de regeling ook schrijnend.

Psychische gezondheid en eenzaamheid

De stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona ging van kracht op het moment dat duidelijk werd dat de coronamaatregelen langer zouden duren dan verwacht. Daarmee minimaliseerde voor veel jongeren het gevoel van perspectief. Gezien het grote aantal aanvragen en reacties kunnen we concluderen dat we met onze regeling duidelijk tegemoet komen aan een dringende behoefte die verder reikt dan de coronacrisis. We zien dat een deel van de gesteunde projecten al langer inzet op het agenderen van de groeiende mentale kwetsbaarheid van jongeren. Het is een probleem dat ook los van corona urgent blijft. Fonds 21 blijft zich binnen de pijler Jongeren & Maatschappij dan ook voor dit thema inzetten. In ons reguliere beleid hebben we daarom extra aandacht voor projecten die zich richten op de aanpak van psychische gezondheid en eenzaamheid onder jongeren.

Publieke taak

Mentale gezondheidszorg is een publieke taak. Deze is belegd in het publieke en zorgdomein en in sommige gevallen in het onderwijs. Als privaat fonds kijken we altijd kritisch naar waar onze rol ophoudt en de publieke taak begint. Maar nood breekt wet en de nijpende situatie rondom het mentale welzijn van jongeren zorgde ervoor dat deze scheidslijnen soms vervaagden. Zo ontvingen we veel aanvragen van partijen die een ‘duidelijke’ taakstelling hebben vanuit de overheid, projecten dicht op de reguliere jeugdhulp en -zorg. Deze aanvragen lieten zien dat de financiële tekorten in de jeugdhulpverlening en –GGZ flinke gevolgen hebben. Gevolgen waar Fonds 21, als privaat fonds, geen structurele oplossing voor kan bieden maar we, omwille van de urgente situatie, nu toch op zijn ingesprongen. En we blijven ons inzetten voor het mentale welzijn van jongeren. Niet alleen als financier van projecten, maar we zien het ook als onze maatschappelijke taak om knelpunten zichtbaar te blijven maken.