maandag 31 januari 2022

Fonds 21 zet stevig in op psychische gezondheid onder jongeren

Foto: Priscilla du Preez (Unsplash)

De impact van de coronapandemie op de psychische gezondheid van jongeren is enorm. Experts luiden hierover de noodklok: apathie, eenzaamheid, depressiviteit en andere psychische klachten nemen verder toe. Jongeren kunnen hier de rest van hun leven last van houden. Met het programma Jongeren & Psychische Gezondheid komt Fonds 21 in actie. Tot eind 2022 geven we prioriteit aan projecten die zich richten op de aanpak van psychische gezondheid onder jongeren. Vanwege de urgentie en omvang van de problematiek ondersteunt Fonds 21 binnen dit programma projecten tot maximaal 50% van de totale begroting.

Steeds meer jongeren kampen met psychische klachten

Deze maand is het precies twee jaar geleden dat corona voor het eerst impact had op ons dagelijks leven. Gebleken is dat de gevolgen van de maatregelen om het virus in te dammen een zware wissel trekken op jongeren. Waar vorig voorjaar al de helft van de 16- tot 24-jarigen kampte met psychische problemen, is de problematiek sindsdien alleen maar toegenomen. Fonds 21 wil dat alle jongeren hun toekomst optimaal kunnen vormgeven. Daartoe steunen we projecten die bijdragen aan de zelfredzaamheid van jongeren. Sinds het uitbreken van de coronapandemie kan dit niet zonder oog te hebben voor de mentale situatie van deze groep. Hoewel mentale gezondheidszorg een publieke taak is, zien we het als maatschappelijk betrokken fonds als opdracht om knelpunten zichtbaar te maken en in actie te komen. Daarom boden we in 2021 noodhulp met de stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona, ook namen we het thema op in ons reguliere beleid binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Maar de omvang en de urgentie van de problematiek vragen om nog meer daadkracht. Met het programma Jongeren & Psychische Gezondheid plaatsen we het thema dit jaar hoog op onze agenda en geven we prioriteit aan het ondersteunen van projecten die zich richten op de aanpak ervan.

Voor wie is het programma?

Het programma Jongeren & Psychische Gezondheid is bedoeld voor professionele organisaties die actief werken met jongeren en die ervaring hebben met de thematiek. De begeleiding van de jongeren moet professioneel zijn, bij de beoordeling van de plannen leggen wij veel nadruk op pedagogische en didactische kwaliteit. Alle voorwaarden en criteria van het programma vindt u hier.

Meer informatie

Heeft u een vraag over het programma Jongeren & Psychische Gezondheid of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op met Rianne Koelmans (rianne.koelmans@fonds21.nl / 030-2337609).


Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Jongeren & Psychische Gezondheid