donderdag 7 april 2016

EventHands

Jongeren die zijn vastgelopen in hun werk-, school-, of privésituatie draaien met het project EventHands mee tijdens het organiseren van evenementen door heel Nederland. Amsterdamse jeugdwelzijnsorganisatie B-Challenged creëert verschillende leerervaringsplekken bij evenementen waar jongeren zelf veel affiniteit mee hebben. De opgedane ervaringen openen nieuwe perspectieven voor later. Fonds 21 steunt EventHands met een bedrag van € 25.000.

Leren om te werken

Met het EventHands-programma zet B-Challenged in op de persoonlijke en professionele ontwikkeling bij jongeren die een heftig verleden hebben gehad of een zorgvraag hebben. Naast het organiseren van evenementen doen de jongeren mee aan verschillende workshops over evenementenorganisatie en krijgen ze van B-Challenged een individueel coaching-traject gericht op zelfregie. Het seizoen wordt afgesloten met een interne training voor hulpcoach of festivalassistent. Met het opgedane netwerk, de werkervaring en inspiratie organiseren de jongeren uiteindelijk een aantal eigen activiteiten en verzorgen ze een knallend eindevenement. Met al deze nieuwe bagage komt de weg richting een baan, stage of opleiding steeds dichter bij.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

EventHands sluit goed aan bij het thema Ondernemen van Fonds 21. Het project draagt bij aan de zelfredzaamheid van een groep jongeren met afstand tot de samenleving. De jongeren worden door het project geactiveerd in het maken van een eerste stap naar scholing, werk en een verdere positieve ontwikkeling.


Meer informatie over dit project is te vinden op www.eventhands.nl