woensdag 20 december 2023

Stimuleringsregeling Queer Up! gesloten

Foto: Loes Faber

Maandag 18 december heeft het aanvraagloket van de stimuleringsregeling Queer Up! zijn deuren gesloten. Met deze regeling wil Fonds 21 een bijdrage leveren aan het versterken van de positie van de LHBTQIA+-gemeenschap in Nederland. We zijn geroerd door de overweldigende animo voor de regeling. Organisaties uit alle hoeken van Nederland, lokaal en landelijk opererend, voor ons bekende en onbekende aanvragers, wisten ons vanaf de eerste dag van de regeling te vinden. We ontvingen maar liefst 127 plannen, zowel projectaanvragen als verzoeken van queerplatforms en –organisaties om een steviger fundament te kunnen leggen, zodat ze hun waardevolle werk kunnen voortzetten en/of uitbreiden. De massale belangstelling voor de regeling onderstreept de noodzaak ervan. Het laat zien dat het inspeelt op een urgente behoefte. We zijn er trots op dat een groot aantal organisaties de weg naar ons heeft gevonden, maar tegelijkertijd is de massale belangstelling ook een teken van de schrijnende noodzaak. De komende weken worden alle ingediende aanvragen met grote zorg behandeld en besproken. De resultaten van Queer Up! maken we medio februari bekend. We willen graag alle organisaties bedanken voor hun deelname aan de regeling!