donderdag 13 juli 2017

Spetterende afsluiting Bazen Verbazen

Foto: Fred Ernst

Met een inspiratiemiddag in het Maastheater in Rotterdam is maandag 26 juni de programmaregeling Bazen Verbazen afgesloten. Het initiatief van Fonds 21 en Instituut Gak daagde jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt uit om potentiële werkgevers op een creatieve manier te verbazen. Gedurende de programmaregeling werden de jongeren door rolmodellen en cultuurprofessionals bijgestaan om door middel van cultuur op zoek te gaan naar hun eigen kwaliteiten. Aan de programmaregeling deden 23 scholen mee. Doel van Bazen Verbazen was om bij te dragen aan een positief beeld van deze jongeren bij werkgevers.

 

Bazen Verbazen is een initiatief van Fonds 21 en Instituut Gak, dat door Diversion wordt uitgerold in samenwerking met CNV Jongeren en Maas Theater en Dans.

Presteren onder druk

Een van de gasten op de inspiratiemiddag was wetenschapsjournalist en natuurkundige Mark Mieras. Mieras was uitgenodigd om uit te leggen waarom theater kan bijdragen aan de zelfredzaamheid van jongeren. Hoe we onszelf zien bepaalt in hoge mate wat we doen en durven. Vooral hoe we reageren op stress. En hoe we omgaan met ongemak. Ieder mens heeft een ingebouwd angstsysteem, dat ons hard doet wegrennen of juist vechten. Daarnaast is er een schaamtesysteem dat ons doet verkrampen. Maar er is ook nog een creatief systeem van waaruit we kunnen reageren op ongemakkelijke situaties, dat langs lijnen van toenadering en spel, creativiteit en humor een heel andere uitweg zoekt. Theater is bij uitstek geschikt dat laatste te ontwikkelen. Het effect van theater was ook duidelijk te merken aan de reacties van de deelnemers aan Bazen Verbazen. De jongeren hebben gewerkt aan de totstandkoming van een productie en gaven aan daarin veel te hebben geleerd. Ze hebben hun creatieve systeem en hun eigen verhaal kunnen vormgeven. Zo liet Malissa van praktijkschool ’t Wildveld uit Venlo weten door Bazen Verbazen aan zelfvertrouwen te hebben gewonnen. Samen met haar klasgenoten maakte zij onderstaande film voor het project.

Cultuur als middel

Bazen Verbazen begon met twee workshops op school, waar de leerlingen leerden om door middel van storytelling hun persoonlijke verhaal onder woorden te brengen. De eerste workshop werd begeleid door rolmodellen van Diversion en CNV Jongeren. In de week daarop kregen de leerlingen bezoek van een theater- en een dansdocent van Maas. In twee uur maakten de jongeren kennis met verschillende disciplines als spoken word, fotografie, film, dans en theater. De tweede workshop eindigde met een brainstorm waarin werd toegewerkt naar een plan, waarmee de jongeren zichzelf aan potentiële werkgevers wilden presenteren. De tien beste inzendingen mochten hun idee ten uitvoer brengen en het plan presenteren tijdens een werkgeversbijeenkomst.

 

Eén van de scholen die hun plan mocht realiseren is S.G. Ubbo Emmius uit Stadskanaal, een praktijkschool met relatief veel leerlingen met een leerachterstand of gedragsproblemen. Samen met theatermakers van Maas Theater en Dans schreven de leerlingen het toneelstuk Never Give Up, een titel die ze zelf hebben bedacht. In een vol Theater Geert Teis lieten zij de aanwezige werkgevers zien wat zij in hun mars hebben. Een andere school die zijn plan mocht uitvoeren was VSO De Brug uit Almelo. Zij hadden een spannende film gemaakt, die vertoond werd tijdens een werkgeversbijeenkomst. De leerlingen die betrokken waren bij Bazen Verbazen hebben niet alleen de mogelijkheid benut zichzelf te presenteren aan de werkgevers, ze hebben ook veel geleerd en positieve ervaringen opgedaan.

Waarom steunde Fonds 21 dit project?

De programmaregeling Bazen Verbazen was een storytellingproject dat goed past binnen de pijler Jongeren & Maatschappij van Fonds 21. Het project had als doel de zelfredzaamheid van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Door de inzet van peer educators en cultuurmakers werden jongeren op een creatieve manier uitgedaagd zichzelf te presenteren aan potentiële werkgevers. Het doel van dit project was een bijdrage leveren aan een positief beeld van deze jongeren bij werkgevers.

Foto: Fred Ernst