woensdag 8 februari 2017

Bazen Verbazen: werkgeversbijeenkomst

Wat zijn je kwaliteiten en hoe laat je die zien aan potentiële werkgevers? De programmaregeling Bazen Verbazen daagt jongeren in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, MBO-1 en zorginstellingen uit om zichzelf op een positieve manier te presenteren. Leerlingen van de 23 deelnemende scholen aan Bazen Verbazen ontwikkelden elk een plan om door middel van film, muziek, dans of toneel hun persoonlijke verhaal onder woorden te brengen. Deze plannen werden vervolgens beoordeeld door een jury, waarna tien scholen zijn geselecteerd om de samen met Maas Theater en Dans gerealiseerde plannen te presenteren tijdens een werkgeversbijeenkomst.

 

Bazen Verbazen is een initiatief van Fonds 21 en Instituut Gak, dat door Diversion wordt uitgerold in samenwerking met CNV Jongeren en Maas Theater en Dans.

Werkgeversbijeenkomst

Eén van de scholen die hun plan mochten realiseren is S.G. Ubbo Emmius uit Stadskanaal, een praktijkschool met relatief veel leerlingen met een leerachterstand of gedragsproblemen. Samen met theatermakers van Maas Theater en Dans schreven de leerlingen het toneelstuk Never Give Up, een titel die ze zelf hebben bedacht. In een vol Theater Geert Teis lieten zij maandag 23 januari aan de aanwezige werkgevers zien wat zij in hun mars hebben. De groep straalde op het podium en wist de werkgevers duidelijk te raken. Hoofdrolspeler Tim (16) hoopt dat zijn debuut op de planken eraan bijdraagt dat hij na zijn opleiding een mooie baan krijgt, het liefst in een slagerij.

Ook de leerlingen van VSO De Brug uit Almelo behoorden tot de winnaars van Bazen Verbazen. Maandag 16 januari lieten zij zich tijdens een werkgeversbijeenkomst in Theater Hof88 van hun beste kant zien met een spannende film. In de weken voorafgaand aan de vertoning waren de leerlingen samen met de docenten van Maas Theater en Dans druk in de weer met het tekenen van een storyboard, het opnemen van muziek, het verzamelen van informatie voor de aftiteling en natuurlijk de repetities. Het resultaat is een thriller die zich afspeelt op verschillende stageplekken, waarbij steeds wordt ingezoomd op de kwaliteiten van elk van de leerlingen. De leerlingen die betrokken waren bij het project hebben niet alleen de mogelijkheid benut zichzelf te presenteren aan de werkgevers, ze hebben ook veel geleerd en positieve ervaringen opgedaan.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

De programmaregeling Bazen Verbazen is een storytellingproject dat goed past binnen de pijler Jongeren & Maatschappij van Fonds 21. Het project heeft als doel de zelfredzaamheid van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Door de inzet van peer educators en cultuurmakers  worden jongeren op een creatieve manier uitgedaagd zichzelf te presenteren aan potentiële werkgevers. Dit project wil bijdragen aan een positief beeld van deze jongeren bij werkgevers.

Meer informatie

www.bazenverbazen.nl