maandag 4 september 2017

Fonds 21 onderschrijft richtlijn kunstenaarshonoraria

Foto: Pieter Kers (The Noise of Being, Sonic Acts Festival 2017)

Per september 2017 onderschrijft ook Fonds 21 de richtlijn kunstenaarshonoraria. De richtlijn is een handreiking aan zowel kunstenaars als instellingen en musea om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Fonds 21 hanteert de richtlijn bij het beoordelen van projectaanvragen waarbij beeldend kunstenaars met een praktijk in Nederland betrokken zijn. De richtlijn trad op 1 januari 2017 in werking en is onderschreven door meer dan honderd musea en presentatie-instellingen in Nederland. Om de toepassing ervan te stimuleren heeft het Mondriaan Fonds een experimenteerreglement geïntroduceerd dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen.

Waarom onderschrijft Fonds 21 de richtlijn?

De richtlijn kunstenaarshonoraria is ontwikkeld met inbreng van organisaties en belangenverenigingen voor beeldende kunst in Nederland. Uitgangspunt hierbij vormde het praktijkonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Beeldende Kunst Nederland (BKNL). Daaruit blijkt dat beeldend kunstenaars een slechte inkomenspositie hebben. Tweederde krijgt zelfs helemaal geen vergoeding voor tentoonstellingen en presentaties van hun werk. Fonds 21 ondersteunt beeldend kunstenaars niet rechtstreeks, maar wel het presenteren en tentoonstellen van hedendaagse beeldende kunst in professionele kunstinstellingen voor een (breed) publiek. Als ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds met onder meer professionaliteit en kwaliteit als kernwaarden, past het Fonds 21 om scherp te kijken naar redelijke en realistische honoraria voor de uitvoerende makers en kunstenaars bij de projecten die we steunen. De richtlijn helpt ons bij het beoordelen van projectaanvragen en wordt gevolgd volgens het principe ‘pas toe of leg uit’. Fonds 21 toetst of de richtlijn wordt onderschreven en toegepast en neemt het mee in de beoordeling van de projectaanvraag.

Meer informatie

Meer informatie over de richtlijn kunstenaarshonoraria en de checklist die er onderdeel van uitmaakt zijn hier te vinden. Op de website staat tevens een ‘online calculator’, die kunstenaar en instelling helpt om tot een redelijk honorarium te komen.


Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Fair Practice Code