woensdag 5 april 2023

Verslag Kennisdelingssessie: Fonds 21 x SKB

Middels de pilot Systeemverandering zet Fonds 21 zich samen met vier maatschappelijke organisaties in voor het vergroten van kansengelijkheid onder jongeren door middel van het aanjagen van systeemverandering. In deze pilot werkt het fonds onder meer samen met het Samenwerkingsverband Kansengelijkheid in Burgerschapsonderwijs (SKB). Het SKB is een samenwerkingsorgaan van vijf maatschappelijk betrokken stichtingen (Petje Af, Jong Ondernemen, Move, JINC en het Nederlands Debat Instituut) gericht op het vergroten van kansengelijkheid en het geven van aanvullend burgerschapsonderwijs. Naast samenwerking binnen het maatschappelijk middenveld zoekt het SKB ook samenwerking op met beleidsmakers en financiers. Op maandag 27 maart spraken we daarom op initiatief van Fonds 21 en het SKB met acht maatschappelijk betrokken fondsen over mogelijke vormen van samenwerking. Naast Fonds 21 waren aanwezig Madurodam Kinderfonds, Cirrus Foundation, VSBfonds, Fonds 1818, Stichting Kinderpostzegels, het Jeugdeducatiefonds en Stichting Azul. De bijeenkomst was een eerste aanzet om tot een meer samenhangend beleid te komen gericht op onderwijs op sociaal-emotionele vaardigheden met als doel het vergroten van de kansengelijkheid voor kinderen en jongeren.

 

De uitwisseling leidde tot diverse concrete ideeën. Bijvoorbeeld voor het stimuleren van bredere bewustwording rond kansenongelijkheid, en voor het werken aan een toetsingskader voor inspanning van vermogensfondsen op beleidsbeïnvloeding. Het SKB en Fonds 21 werken komende periode samen met de aanwezige fondsen.